Čo hovoria zákazníci

Spoločnosť LiV ELEKTRA a.s. sa zaoberá vykonávaním opráv a elektromontážnych prác v priestoroch zákazníkov. Rastom našej spoločnosti sme potrebovali sprehľadniť evidenciu požičaného náradia u našich zamestnancov. Výborné nám k tomu poslúžil software pre požičovne od spoločnosti ABITec. Celý proces zavedenia vnútrofiremnej požičovne prebehol podľa našich predstáv. Naši pracovníci boli odborne zaškolení a my máme teraz presnú evidenciu nášho náradia a revízií.

Roman Rybár, Riaditeľ
http://livelektra.sk/

Spoločnosť ASSYX, spol s.r.o. sa zaoberá komplexnou stavebnou činnosťou a potrebovali sme evidovať náradie na jednotlivých stavbách, ako aj sledovať a pripomínať revízia náradia, k čomu poslužil software pre požičovne od spoločnosti ABITec. So softwarom sme veľmi spokojní. Máme presnú evidenciu náradia a materiálov na jednotlivých zákazkách a vieme tieto zákazky potom vyhodnocovať. Odkedy používame software pre požičovne od spoločnosti ABITec, vždy vieme dohľadať u ktorého zamestnanca sa náradie nachádza a takisto na ktorej stavbe sa práve používa, prípadne kto poškodil vrátené náradie.

Ing. Jana Žišková, https://www.assyx.sk/

Spoločnosť SLOVCARE s.r.o. sa zaoberá prenájmom zdravotníckych pomôcok a zariadení. Potrebovali sme evidovať jednotlivé prenájmy a zjednodušiť ich fakturáciu. So softwarom pre požičovne od spoločnosti ABITec sme veľmi spokojní. Prenájom a fakturácia je veľmi jednoduchá a reporty presné a prehľadné.

Martin Klein, Konateľ
http://www.slovcare.sk

Spoločnosť Pallmont s.r.o. prevádzkuje požičovňu náradia a techniky. Potrebovali sme evidovať všetko požičané náradie a našich zákazníkov. K tomu nám výborné slúži software pre požičovne od spoločnosti ABITec. Dal nám presne to, čo potrebujeme. Máme prehľad o všetkých zápožičkách, čo nám veľmi uľahčuje prácu. Sme veľmi spokojní.

Pavel Švec, Konateľ

ABITec s.r.o.