Automatická Fakturácia

REFERENCIE

  • RENNTAX s.r.o.
  • ZAVAX s r.o.
  • Radek Žilka – RAALTRANS
  • Global WEB, s.r.o.

Aplikácia Automatická fakturácia je vhodná pre všetky firmy, ktoré pravidelne fakturujú (či už mesačne, štvrťročne alebo ročne). Našu aplikáciu s obľubou využívajú napríklad firmy, ktoré mesačne fakturujú prenajímanie kancelárií, alebo firmy poskytujúce internetové pripojenie.

K našej aplikácií ďalej ponúkame prepojenie na internetový portál. To znamená, že zákazníci majú možnosť sledovať (sťahovať, uhrádzať) svoje faktúry cez internet, kde po zadaní prihlasovacieho mena a hesla uvidia všetky svoje faktúry.

Zautomatizované je takisto posielane faktúr elektronicky (mailom), rovnako ako automatické vytváranie a zasielanie upomienok. Generovanie upomienok sa dá navyše nastaviť iba pre konkrétne firmy, nie pre všetky. Ako bonus vieme dokonca všetky vystavené faktúry vytlačiť aj na tlačiarni – v praxi to znamená, že keď prídete do kancelárie, iba zabalíte faktúry a pošlete poštou (ak nezvolíte elektronické zasielanie faktúr). Koľko času Vám naše riešenie ušetrí? Spýtajte sa našich klientov, ktorí to každý mesiac môžu sledovať.

Každá firma/klient pri automatickej fakturácií môže mať nastavené individuálne dátumy splatnosti, individuálne zľavy, individuálne cenníky a podobne. Pri každej firme/klientovi je možné ako prílohu pripojiť zmluvy. Všetko tak budete mať na jednom mieste.

AKO APLIKÁCIA VYZERÁ?

Používanie našej aplikácie je jednoduché a prehľadné.

V prvom kroku si vytvoríme Obchodný prípad (klienta na ktorého fakturujeme). V Obchodnom prípade si môžeme evidovať všetky informácie, ktoré potrebujeme. Naša aplikácia je otvorená akýmkoľvek Vašim požiadavkam.

Na príklade vidíme ako Obchodný prípad prenajímanie kancelárie – takže medzi údajmi, ktoré sledujeme sú: Firma, Nájomca (môže byť iný ako firma na ktorú sa fakturuje), Číslo kancelárie / bytu, Veľkosť bytu, Nájom od – do, Číslo zmluvy (zmluvu môžeme priložiť ako pdf súbor k firme – máme tak všetko v jednom systéme), Budova (umiestnenie)

V druhom kroku nastavíme samotnú automatickú fakturáciu:

Automatický server v našej aplikácií pravidelne vytvára doklady (faktúry, upomienky, posielanie e-mailov) na základe nastavení. V tomto prípade nám vytvorí v danom dni, ktorý máme nastavený faktúru.

Náhľad faktúry:

Celá naša aplikácia Automatická fakturácia je postavená na informačnom systéme ABRA. Získate preto okrem našej aplikácie aj prístup do všetkých ostatných modulov v základnom balíku systému ABRA : Adresár firiem, Vytváranie ponúk, objednávok, Pokladňa (Pokladničné príjmy, výdaje) Banka (prepojenie s homebankingom), Evidencia pošty, Kniha jázd, Kompletné skladové hospodárstvo a iné.

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya