Cestovné kancelárie

Informačný systém pre cestovné kancelárie

Informačný systém ABRA prispôsobený špecifickým podmienkam podnikateľskej oblasti, je dodávaný ako Oborové riešenie. V ňom je systém prispôsobený špecifickým pracovným činnostiam a evidenciám pracovných procesov, zjednodušuje jeho administratívu, automatizuje tvorbu dokladov a súvisiacich záznamov, ponúka zodpovedajúce výstupné reporty. Vývoj každého riešenia je vykonávaný konzultáciami s odborníkmi a pracovníkmi z oboru, ktorí definujú systémové a funkčné nároky daného odvetvia.

Vybrané funkcie systému

 • Napojenie na rezervačné systémy (AMADEUS, SWISS…).
 • Sledovanie predajov podľa rôznych kritérií (destinácie, predajňa, obchodník…).
 • Spracovanie bankových avíz pri platbách platobnými kartami.
 • Sledovanie komunikácie s klientami, plánovanie schôdzok s klientami.
 • Evidencia dokumentácie k destináciám, klientom, konkrétnym zájazdom.
 • On-line prepojenie so vzdialenými pobočkami.
 • Príjem, zadávanie a sledovanie zákaziek v priebehu celého obchodného cyklu.
 • Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi i odberateľmi (EDI, XML,…).
 • Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme.
 • Podpora pokročilej správy dokumentov (evidencia elektronických dokumentov vo forme príloh k dokladom, firmám, skladovým kartám).
 • Vlastné integrované vývojové prostredie.
 • Manažérske nástroje na vyhodnocovanie ekonomických dát.
 • Prepracovaný systém schvaľovacích procesov.
 • Záznam zmien vykonávaných užívateľom v systéme, možnosť dohľadať vykonané zmeny podľa užívateľa, identifikácia konkrétneho PC a času.

ABITec s.r.o.