CRM – Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Základný popis

Pomáha využiť každú obchodnú príležitosť. Účinne aplikuje obchodné a marketingové stratégie, plánuje a riadi obchodné aktivity, eviduje dôležité informácie o klientoch, člení zákazníkov do záujmových, produktových alebo iných skupín. Ponúka technológiu „SolutionSelling“, vhodnú pre správu obchodných prípadov, ktorá zvyšuje produktivitu obchodných zástupcov. CRM (Riadenie vzťahov so zákazníkmi) je úzko prepojený s ostatnými modulmi systému, vďaka čomu integruje a predáva obchodné príležitosti k ďalšiemu zhodnoteniu. Ponúka funkcie pre jednotný systém plánovania činností obchodných zástupcov a ďalších pracovníkov, kapacitné využitie dopravných prostriedkov a pracovných pomôcok. K aktivitám evidovaným v module CRM je možné pripájať ľubovoľné doklady a naopak.

Prínosy pre užívateľa

 • komplexný prehľad a riadenie obchodných príležitostí
 • odhad budúcich tržieb a dopyt zákazníkov
 • plánovanie, riadenie a spätné vyhodnotenie činnosti obchodných zástupcov a marketingových aktivít
 • termínové plánovanie jednania so zákazníkmi a partnermi, s možnosťou nastavenia upozornenia
 • pridelenie obchodného prípadu zodpovednému riešiteľovi s možnosťou definície zastupiteľnosti
 • možnosť rozdelenia širšieho záberu CRM činností do prehľadných oblastí
 • integrácia informácií o doterajších zákazníkoch na jedno miesto, vrátane zmlúv a obchodných dokumentov
 • automatické oslovovanie cieľových skupín zákazníkov
 • vysoká miera prispôsobenia obchodnej stratégii a predávaným produktom

Funkcie a vlastnosti

 • využíva obchodné metodiky Pipe-line na smerovanie obchodného prípadu k predaju
 • evidencia a vyhodnotenie jednotlivých krokov obchodného alebo iného procesu
 • evidencia aktivít zákazníkov alebo vlastných pracovníkov
 • väzba aktivít s ktorýmkoľvek dokladom v systéme
 • segmentácia zákazníkov a partnerov
 • priama spolupráca s agendou Call centrum
 • vyhodnotenie plánovaných a skutočne strávených časov na obchodných prípadoch a iných aktivitách
 • plánovanie a riadenie ľudských aj materiálnych zdrojov, s možnosťou elektronického riadenia a kontroly úloh
 • aplikácia hierarchie vedenia firmy pre prácu so zákazkami, obchodnými prípadmi, projektami a úlohami
 • sledovanie časového vyťaženia vlastných kapacít pracovníkov s upozornením na prípadné kolízie
 • synchronizácia aktivít s MS Outlook

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya