E-maily a komunikácia

Základný popis

Modul umožňuje zdieľať a vymieňať dáta uložené v informačnom systéme so zákazníkmi, partnermi a spolupracovníkmi a plánovať automatizované úlohy. Agendy e-mailovej komunikácie môžu nahradiť poštový server pre obsluhu firemných adries. Došlé aj odoslané správy prepája s adresárom firiem, adresárom osôb, zákazkami, obchodnými prípadmi, projektami a s akýmikoľvek inými dokladmi v systéme. Na komunikáciu so spolupracovníkmi slúžia elektronické odkazy, ktoré môžu odkazovať na ľubovoľné iné doklady v systéme ABRA, vyžadovať potvrdenie, obsahovať dátum platnosti, čakať na prihlásenie užívateľa do systému a pod. V rámci jednej správy je možné oslovovať aj skupiny užívateľov a definovať, kto ju dostane ako odkaz a kto ako e-mail. Odosielateľ si môže jednoducho overiť prečítanie správy všetkými adresátmi.

Prínosy pre užívateľa

 • rýchle vybavovanie zákaziek pomocou automatizácie spracovávania vstupných dokladov (automatické obstaranie dokladov z e-mailu, ftp servera alebo adresárovej cesty)
 • automatizácia opakovaných činností systému ako zálohovanie, uzávierky, potvrdzovanie objednávok, automatická fakturácia a ďalšie
 • upozornenie na kľúčové udalosti (platba faktúry, naskladnenie tovaru, schválenie ponuky, prekročenie limitu nákladov, výška hotovosti alebo bankového účtu a mnoho ďalších)
 • zasielanie dôležitých informácií alebo reportov e-mailom v pravidelných intervaloch alebo na základe udalostí
 • obsluha firemných e-mailových účtov skupinou pracovníkov alebo ich zástupcami
 • e-maily a správy sú súčasťou databázy systému, sú zalohované a môžu byť priamo pripojené k ostatným dokladom
 • nástroj pre vnútrofiremnú elektronickú komunikáciu, ktorý jednu správu dokáže odoslať dvomi spôsobmi: formou odkazu a formou e-mailu

Funkcie a vlastnosti

 • automatizačný server, ktorý v definovaných časoch spustí zadané úlohy, napr. zálohovanie dát, uzávierky, odosielanie reportov, výmenu dát a ďalšie individuálne definované úlohy
 • možnosť nastavenia neobmedzeného počtu opakovaných úloh
 • definícia kontrolných bodov na automatickú obsluhu udalostí pomocou skriptov (napr. po zaplatení zálohovej faktúry budú vystavené expedičné doklady)
 • e-mailová komunikácia prostredníctvom integrovaného e-mailového klienta s automatickým spracovaním došlých správ pomocou definovateľných pravidiel
 • agenda interných odkazov medzi užívateľmi ABRY vrátane offline doručovania správ a zasielania dokladov
 • pre odkazy je možné nastaviť, že sa správa zobrazí príjemcovi len určitú dobu, prípadne, že sa po prečítaní všetkými príjemcami automaticky vymaže
 • upozornenie na došlé správy s malým pop-up okienkom na lište Windows
 • odosielanie a spracovanie dokladov vo formáte ISDOC a možnosť ich elektronického podpísaniapin

ABITec s.r.o.