Hotely a reštaurácie

Informačné systémy pre hotely a reštaurácie

Informačný systém ABRA, prispôsobený špecifickým podmienkam podnikateľskej oblasti, je dodávaný ako Oborové riešenie. V ňom je systém prispôsobený špecifickým pracovným činnostiam a evidenciám pracovných procesov, zjednodušuje jeho administratívu, automatizuje tvorbu dokladov a súvisiacich záznamov, ponúka príslušné výstupné reporty. Vývoj každého oborového riešenia je vykonávaný konzultáciami s odborníkmi a pracovníkmi z oboru, ktorí definujú systémové a funkčné nároky daného odvetvia.

Vybrané funkcie systému

 • Maximálna kontrola peňazí a zásob.
 • Grafické znázornenie rozloženia stolov.
 • Reštauračná kasa s prehľadnou dotykovou obrazovkou.
 • Detailné sledovanie výnosov na jednotlivých prevádzkach.
 • Automatická komunikácia medzi kasou a kuchyňou.
 • Príjem, zadávanie a sledovanie zákaziek v priebehu celého obchodného cyklu.
 • Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi i odberateľmi (EDI, XML,…).
 • Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme.
 • Podpora pokročilej správy dokumentov (evidencia elektronických dokumentov vo forme príloh k dokladom, firmám, skladovým kartám).
 • Vlastné integrované vývojové prostredie.
 • Manažérske nástroje na vyhodnocovanie ekonomických dát.
 • Prepracovaný systém schvaľovacích procesov.
 • Záznam zmien vykonaných užívateľom v systéme, možnosť dohľadať vykonané zmeny podľa užívateľa, identifikácie konkrétneho PC a času.

ABITec s.r.o.