ICT spoločnosti

Informačný systém pre ICT firmy

Informačný systém ABRA, prispôsobený špecifickým podmienkam podnikateľskej oblasti, je dodávaný ako Oborové riešenie. V ňom je systém prispôsobený špecifickým pracovným činnostiam a evidenciám pracovných procesov, zjednodušuje jeho administratívu, automatizuje tvorbu dokladov a súvisiacich záznamov, ponúka príslušné výstupné reporty. Vývoj každého oborového riešenia je vykonávaný konzultáciami s odborníkmi a pracovníkmi z oboru, ktorí definujú systémové a funkčné nároky daného odvetvia.

Vybrané funkcie systému

 • Detailne prepracované obchodné procesy od prvotnej ponuky, až po tvorbu a evidenciu klientských zmlúv v systéme.
 • Automatická tvorba dokladov a ich rozoslanie v elektronickom formáte na základe uzatvorených zmlúv a ich plnenia.
 • Možnosť definovať grafické procesné scenáre pre rôzne systémové operácie.
 • Evidencia a vyhodnocovanie klientských dát, automatická kontrola a vyhodnocovanie neplatičov s možnosťou sprísnenia/pozastavenia služby.
 • Možnosť evidencie a vyhodnotenia manažérskeho účtovníctva pomocou entity projektov už od prvotných dokladov.
 • Plná prispôsobivosť pre spoluprácu a obojstrannú komunikáciu s inými aplikáciami cez OLE rozhranie; vlastný scripting a interné nástroje prispôsobenia (definovateľné položky, číselníky,…); webové služby, možnosť publikovania vybraných dát do www portálov.
 • Spracovanie veľkých objemov dát, databázy ORACLE s podporou clusterovania alebo bezplatný Firebird. Podpora OS LINUX aj Windows.
 • Príjem, zadávanie a sledovanie zákaziek v priebehu celého obchodno – výrobného cyklu.
 • Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi aj odberateľmi (EDI, XML,…).
 • Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme.
 • Podpora pokročilej správy dokumentov (evidencia elektronických dokumentov vo forme príloh k dokladom, firmám, skladovým kartám).
 • Vlastné integrované vývojové prostredie.
 • Manažérske nástroje pre vyhodnocovanie ekonomických dát.
 • Prepracovaný systém schvaľovacích procesov.
 • Záznam zmien vykonaných užívateľom v systéme, možnosť dohľadať vykonané zmeny podľa užívateľa, identifikácie konkrétneho PC a času.

ABITec s.r.o.