Kapacitné plánovanie

Základný popis

Nástroj na plánovanie pracovných činností pri optimálnom využití kapacít ľudských zdrojov, pracovísk a strojov. Cieľom je najefektívnejšie zostavenie plánu výroby. Rozširuje funkcionalitu modulu Výroba, umožňuje graficky prehľadné zobrazenie kapacitného plánu a jeho ľahkú administráciu.

Prínosy pre užívateľa

  • prepojenie na výrobné agendy a rozšírenie ich funkcií
  • efektívnejšie zostavovanie plánu výroby
  • online vyhodnotenie dát
  • vyhodnotenie možností využitia niekoľkých metód plánovania

Funkcie a vlastnosti

  • optimálne zostavenie plánu výroby
  • plán využitia kapacít ľudskej práce, strojov, pracovísk
  • evidencia a administrácia kapacitného plánu
  • grafické znázornenie kapacitného plánu

ABITec s.r.o.