Notárske kancelárie

Informačný systém pre notárske kancelárie

Informačný systém ABRA, prispôsobený špecifickým podmienkam podnikateľskej oblasti, je dodávaný ako Oborové riešenie. V ňom je systém prispôsobený špecifickým pracovným činnostiam a evidenciám pracovných procesov, zjednodušuje jeho administratívu, automatizuje tvorbu dokladov a súvisiacich záznamov, ponúka príslušné výstupné reporty. Vývoj každého oborového riešenia je vykonávaný konzultáciami s odborníkmi a pracovníkmi z oboru, ktorí definujú systémové a funkčné nároky daného odvetvia.

Vybrané funkcie systému

 • Adresár (evidencia právnických a fyzických osôb, kontakty, telefóny, …)
 • Registre (evidencia spisov N, D a ďalších, štatistika)
 • Overovacie doložky (tlač doložky na etikety)
 • Dokumenty (automatické predvyplnenie šablón vytvorených v MS Word)
 • Pokladňa (automatické vytváranie a evidencia pokladničných príjmov a výdajov)
 • Fakturácia (automatické vytváranie a evidencia faktúr vydaných, evidencia faktúr prijatých)
 • Banka (komunikácia s bankovým klientom, užívateľ nemusí opisovať príkazy a výpisy)
 • DPH (tlač aktuálnej verzie DPH priznania, podklady pre DPH priznanie)
 • Daňová evidencia (peňažný denník, prehľad nákladov a tržieb)
 • CRM (aktivity, prehľad aktivít, časový plán, evidencia úloh)
 • Evidencia pošty (odoslaná a došlá pošta)
 • Komunikácia (dokumenty, e-maily, odkazy, naplánované úlohy)
 • Majetok (dlhodobý majetok, drobný majetok, odpisy)
 • Mzdy a personalistika (zamestnanci, pracovné pomery, výpočty miezd, personalistika)
 • Nákup (objednávky vydané, zálohové listy prijaté, faktúry prijaté)
 • Reporty (prehľad pohľadávok a záväzkov, pokladničné príjmy, pokladničné výdaje)
 • Upomienky (hromadné vystavenie upomienok dlžníkom)
 • Kniha jázd (počet vozidiel nie je nijako obmedzený)

ABITec s.r.o.