Pokladňa

Základný popis

Pokladňa je previazaná do celého systému. Prijatú hotovosť je možné automaticky prepojiť s úhradou faktúry alebo iného dokladu. Agenda Pokladničných príjmov umožňuje vystavenie pokladničnej príjemky, ktorá je zároveň aj daňovým dokladom. Pri predaji za hotové teda nie je nutné vystavovať faktúry ako daňové doklady a následne ich platiť dokladom pokladničného príjmu. Na pokladničnej príjemke je možné použiť rôzne typy položiek od textovej, cez kusovú s cenou, až po položky odkazujúce sa do skladu na skladové karty. Obdobné možnosti poskytuje aj agenda Pokladničných výdavkov. K dispozícii sú inverzné doklady k vystaveným pokladničným príjmom aj výdavkom, a to v agendách Vrátenie pokladničných príjmov a Vrátenie pokladničných výdajov. K dispozícii je rada pokladničných reportov s ponukou variantných výstupov z pokladničnej knihy, prehľady obratov za odberateľa, dodávateľa atď

Prínosy pre užívateľa

 • priama väzba na skladové položky, cenový a zľavový systém
 • vystavenie pokladničného príjmu na základe dodacieho listu, prijatej objednávky pri predaji za hotové
 • väzba na primárny príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad pri vrátení príjmu alebo výdavku
 • možnosť platby prijatých aj vydaných faktúr, zálohových listov a dobropisov a i., priamo z týchto dokladov
 • vystavenie dokladu s DPH aj v cudzích menách
 • prehľadné zobrazenie počiatočných stavov, obratov a kurzových rozdielov za jednotlivé obdobia v pokladni

Funkcie a vlastnosti

 • viac pokladní v rôznych menách
 • ľubovoľné pripojenie a rozdelenie radov pokladničných dokladov k jednotlivým pokladňam
 • zadanie zjednodušeného daňového dokladu pre pokladničné výdavky
 • možnosť nastavenia zaokrúhľovania pri vystavovaní pokladničných dokladov
 • uzávierka pokladní s výpočtom kurzových rozdielov a počiatočných stavov pre ďalšie obdobie
 • možnosť súhrnného účtovania väčšieho počtu drobných tržieb

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya