Predaj

Základný popis

Podporuje celý obchodný proces od objednávky, cez dodávky, fakturáciu a hotovostné predaje, až po vyhodnotenie predaja. Zakázkovému predaju slúži agenda Ponúk s kalkuláciou výnosov, plánovaním a sledovaním priebehu ponukového riadenia, vrátane vyhodnotenia úspešnosti. Nastavovať možno skupinové alebo individuálne predajné podmienky. Veľký dôraz je kladený na prepojenie nadväzujúcich dokladov a automatizáciu celého procesu. Vďaka tomu je predaj rýchly a jednoduchý. Na základe ponúk je možné rovno vystavovať objednávky, z objednávok zálohové listy, faktúry vydané, pokladničné príjemky či požiadavky na výrobu. K faktúram potom dobropisy, upomienky a penalizačné faktúry, a to aj hromadne. Rozsiahle možnosti ponúkajú agendy pre cenotvorbu, s výsledkom automatického dohľadávania ceny do dokladov podľa nastavených pravidiel. Predajné reporty ponúkajú súhrnné aj detailné informácie o zákazníkoch, tržbách, štruktúre odoberaných produktov a platobnej morálke.

Prínosy pre užívateľa

 • možnosť prispôsobenia akejkoľvek individuálnej obchodnej politike a predajných sietí
 • rýchle zobrazenie dokladov, vizualizácie možností dodávateľských termínov
 • sledovanie marže alebo rabatu v globálnych výstupoch, na jednotlivých dokladoch, zákazkách alebo položkách
 • predaje možno priraďovať k jednotlivým Zákazkám, Obchodným prípadom či Projektom s následným vyhodnotením tržieb, nákladov a výnosov za danú zákazku, obchodný prípad či projekt (výhodné najmä pri predajoch väčšieho rozsahu)
 • funkcie na vytváranie a odosielanie elektronickej formy dokladov
 • B2B výmena dokladov vo formátoch EDI, ISDOC a ďalších
 • evidencia verzií ponúk a objednávok
 • elektronické schvaľovanie ponúk a prijatých objednávok, vrátane viackolového alebo viacstrediskového schvaľovania
 • previazanosť a rýchle zobrazenie všetkých dokladov týkajúcich sa konkrétneho obchodu
 • využitie mobilných terminálov pre predaj z rozsiahlych skladov

Funkcie a vlastnosti

 • bohatý systém cenníkov, cenotvorby, vrátane dealerských skupín, akciových cenníkov (letné zľavy, happy hours atď.), viac druhov zliav, cenníky s rôznymi časovými platnosťami, možnosť prípravy cenníka vopred
 • podpora procesov ponuky (vrátane možnosti nechať si u výrobkov skalkulovať cenu vo výrobe), s kontrolou termínov a rôznymi možnosťami vyhodnocovania, napr. z hľadiska úspešnosti, plnenia plánovaných termínov, tvorba objednávok podľa akceptovaných ponúk
 • rezervácie celých objednávok alebo jednotlivých položiek s možnosťou voľby priority a časovej platnosti
 • evidencia skupinových alebo individuálnych podmienok zákazníkov (splatnosť, zľavy, cenníky atď.)
 • podpora rôznych foriem predaja: na základe ponuky či objednávky, zo skladu, dodávky väčších zákaziek, predaj služieb
 • podpora dealerských a iných typov predajných sietí
 • možnosť napojenia celého predajného procesu na e-shopy alebo iné B2B kanály
 • automatická kontrola platobnej morálky zákazníkov s väzbou do nových predajov
 • podpora splátkového predaja
 • agendy predaja sú pripravené pre akýkoľvek druh zahraničného obchodu
 • analytické reporty s prehľadmi predaja s rôznym členením a zobrazením marže
 • z dokladov predaja (ponuky, objednávky, faktúry,…) je možné ďalej tiež volať agendy a funkcie SCM a k jednotlivým záznamom tak sledovať informácie o stavoch skladových zásob, požiadaviek na ne, stavoch a spôsoboch ich pokrytia, sledovať ich vývoj, vykonávať ich zaistenie a pod.

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya