Projektová dokumentácia

Základný popis

Podporuje vývoj a vytváranie nových produktov a nových verzií doterajších produktov. Obsahuje agendy, ktoré integrujú technologickú dokumentáciu, agendy na riadenie vývojových tímov a evidenciu ich práce. Pre jednotlivé produkty sa definujú ich časti, vytvorené a plánované verzie. V agende Požiadaviek sa zadávajú požiadavky na nové funkcie produktov alebo zistené chyby. Agenda Vývojová dokumentácia slúži pre záznam vykonaných úprav na nových verziách produktov. Požiadavky a Vývojová dokumentácia sa môžu na seba navzájom odkazovať. Tieto väzby sú zobrazené v prehľadnom strome, ktorý umožňuje rýchlu orientáciu v technologických súvislostiach požiadaviek, chýb a ich riešení, vrátane výhodnej kumulácie rovnakých alebo podobných problematík do jednej skupiny. K dispozícii je tiež evidencia a sledovanie času stráveného pracovníkom na vykonanie pridelenej úlohy.

Prínosy pre užívateľa

 • plánovanie a kontrola práce jednotlivých pracovníkov pri vývoji produktov
 • plánovanie práce riešiteľov a testerov pre zadané požiadavky
 • riadenie spracovania požiadaviek podľa zadanej priority, ktorú je možné stanoviť nielen pre jednotlivé požiadavky, ale aj produkty
 • možnosť odhadu času potrebného na spracovanie požiadaviek, ktoré umožňujú sledovať a kontrolovať plánovaný termín vývoja produktu alebo jeho verzie
 • rýchla dostupnosť informácií o stave alebo pláne na riešenie zákazníkovej požiadavky
 • možnosť sprístupnenia časti dokumentácie na webovom portále pre zákazníkov a partnerov vo forme Knowledge Base

Funkcie a vlastnosti

 • členenie produktov na časti; sledovanie dokumentácie k častiam aj k celým produktom
 • možnosť definície tém, ktoré rozdelia záznamy požiadaviek a vývojové dokumentácie do logických skupín, v ktorých je možné lepšie vyhľadávať
 • nastavenie stavov požiadaviek, ktoré zaistia postupné vykonanie všetkých krokov vývoja produktu (kontrola, testovanie, zdokumentovanie)
 • vkladanie obrázkov, schém, fotodokumentácie a iných dokumentov k požiadavkám, ktoré spresnia ich textový popis
 • jednoduché vytváranie záznamov dokumentácie na základe požiadaviek
 • určovanie zvyšného času na dokončenie práce – umožňuje presné určenie termínov dokončenia vývoja produktu, pri nepresnostiach prvotného odhadu kapacitného nároku
 • evidencia času stráveného v jednotlivých dňoch jednotlivými pracovníkmi na riešenie danej úlohy

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya