Projektové riadenie

Základný popis

Modul podporuje realizáciu väčších projektov a zákaziek, ich kalkulácie, plánovanie, riadenie, kontrolu a vyhodnotenie. Plány a vyhodnotenia môžu byť v rovine finančnej, termínovej a kapacitnej, z hľadiska ľudských alebo materiálových zdrojov. K dispozícii sú funkcie na prehľadné riadenie a kontrolu pracovníkov v rámci projektu, ktoré umožňujú včasnú reakciu na nepriaznivý vývoj. K projektom je možné jednoducho priradiť plánovaný materiál alebo produkty vydávané zo skladu a tiež akékoľvek dalšie náklady zo subdodávateľských firiem. Projekty môžu byť rozdelené na jednotlivé fázy, subprojekty, etapy a úlohy. Pri dokončení projektu alebo jeho časti je možné, na základe rozpočtu tržieb, vystavovať faktúry zákazníkovi. Informácie o projekte, vrátane plánovaných a skutočných údajov, sú k dispozícii v kumulovanej podobe. Je možné zobraziť ich aj s rozpadom na nižšie časti vo všetkých rovinách, prípadne sledovať finančný vývoj projektu v čase. Projektové riadenie využíva agendy Zakáziek, Obchodných prípadov, Časového plánu, Aktivít, Projektov a ďalšie. K projektom možno priradiť ľubovoľné doklady zo systému.

Prínosy pre užívateľa

 • niekoľkoúrovňová stromová štruktúra pre zložitejšie projekty a ich časti, s kumuláciou hodnôt
 • priradenie zodpovednej osoby za projekt alebo časť projektu
 • sledovanie stavu a priority projektu, možnosť schvaľovania
 • interaktívne zobrazenie termínového plánu v Ganttovom diagrame
 • kontrola kolízií pri plánovaní kapacít
 • časová naviaznosť jednotlivých častí projektu
 • porovnanie plánu a skutočnosti v celkových hodnotách i detailoch
 • integruje všetky informácie (písomnosti, dokumenty) na jedno rýchle dosiahnuteľné miesto
 • plánovanie času pracovníkov a dostupnosti materiálových zdrojov so zohľadnením požiadaviek a obmedzení plynúcich z ostatných agiend systému (napr. iné práce, dovolenka, práceneschopnosť)

Funkcie a vlastnosti

 • tvorba a správa väčších projektov pomocou sprievodcu
 • finančná bilancia výnosov, nákladov a zisku, vrátane porovnania s plánom a vývojom v čase
 • evidencia a vyhodnotenie úloh pre jednotlivých pracovníkov v rámci projektu
 • plánovanie a vyhodnotenie kontrolných dní
 • záznam práce jednotlivých pracovníkov na projekte alebo jeho časti
 • zobrazenie kapacitného plánu z pohľadu pracovníka alebo z pohľadu projektu
 • evidencia materiálu alebo nakúpených služieb
 • automatická fakturácia projektu ako celku alebo po častiach
 • rýchly prístup k všetkým dokladom v systéme vzťahujúcich sa k projektu
 • väzba na ponukové riadenie s možnosťou jednotnej kalkulácie
 • nastavenie závislostí medzi súvisiacimi projektami

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya