Reklamné agentúry

Informačný systém pre reklamné agentúry

Informačný systém ABRA, prispôsobený špecifickým podmienkam podnikateľskej oblasti, je dodávaný ako Oborové riešenie. V ňom je systém prispôsobený špecifickým pracovným činnostiam a evidenciám pracovných procesov, zjednodušuje jeho administratívu, automatizuje tvorbu dokladov a súvisiacich záznamov, ponúka príslušné výstupné reporty. Vývoj každého oborového riešenia je vykonávaný konzultáciami s odborníkmi a pracovníkmi z oboru, ktorí definujú systémové a funkčné nároky daného odvetvia.

Vybrané funkcie systému

 • Evidencia zákaziek – ponuky k zákazkám, evidencia nákladových cien, objednávky k dodávateľom, objednávky od odberateľov, fakturácia…
 • Sledovanie čerpania rozpočtu schváleného pre danú zákazku.
 • Napojenie jednotlivých zákaziek na externú dokumentáciu.
 • Zdieľané kalendáre pre evidenciu kapacít.
 • Priame napojenie na účtovníctvo a ostatné finančné moduly.
 • Zadávanie a sledovanie vnútrofiremných aktivít a aktivít smerom k zákazníkom pomocou modulu CRM.
 • Evidencia klientov s neobmedzeným množstvom segmentačných kategórií, evidencia kontaktných osôb.
 • Príjem, zadávanie a sledovanie zákaziek v priebehu celého obchodno – výrobného cyklu.
 • Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi aj odberateľmi (EDI, XML,…).
 • Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme.
 • Podpora pokročilej správy dokumentov (evidencia elektronických dokumentov vo forme príloh k dokladom, firmám, skladovým kartám).
 • Vlastné integrované vývojové prostredie.
 • Manažérske nástroje na vyhodnocovanie ekonomických dát.
 • Prepracovaný systém schvaľovacích procesov.
 • Záznam zmien vykonaných užívateľmi v systéme, možnosť dohľadať vykonané zmeny podľa užívateľa, identifikácie konkrétneho PC a času.

ABITec s.r.o.