Základný popis

SCM (z angl. supply chain management – riadenie zásobovacieho reťazca, riadenie dodávateľského reťazca) je voliteľnou súčasťou modulu Skladové hospodárstvo. Pomáha zaistiť rýchly nákup tovaru či materiálu a optimalizáciu skladových zásob. Je dostupný zo všetkých dokladov obsahujúcich skladové položky. Umožňuje rýchle vyhodnotenie zásob skladových položiek a zaistenie konkrétnych objednávok a zákaziek. Zobrazuje budúci vývoj položiek, informuje o blížiacich sa krízach ohrozujúcich dohodnuté dodávky zákazníkom alebo o stave materiálu pre výrobu. V zobrazení bilancie je možné využívať analytické funkcie a prognózy. V rámci SCM sa môžu zohľadňovať náhrady (ktoré sú prehľadne evidované pri nakupovaných skladových položkách) a ďalšie dôležité informácie potrebné pre optimálny výber dodávateľa a realizáciu nákupu.

Prínosy SCM pre užívateľa

 • jednotný prehľad o stave, spotrebe a požiadavkách na tovar, materiál a výrobky
 • prispôsobenie výstupov akémukoľvek obchodnému alebo výrobnému procesu, uplatnenie alternatívnych stratégií
 • automatizácia zaistenia požiadaviek na tovar a materiál
 • rýchle zostavenie prehľadov aj pri veľkom počte položiek a pohybov
 • kontrola pokrytia zákaziek skladovým stavom a predpokladaným nákupom skladových položiek
 • včasné upozornenie na možnosť vzniku krízy v procese predaja a výroby
 • informácie o dispozíciách a plánovanom dodaní skladových položiek zo všetkých predajných a skladových dokladov
 • informácie o pokrytí objednávok a výrobných zákaziek nielen položkami skladovými, ale aj objednanými
 • kľúčové kroky automatického procesu môže pracovník modifikovať

Funkcie a vlastnosti

 • automatické vytváranie objednávok dodávateľom, so zohľadnením podmienok dodávateľa a požiadaviek
 • automatické vytváranie požiadaviek na výrobu s dohľadom nad termínmi dodania pre zákazníka
 • bilancia nad tovarom, materiálom a výrobkami, ktorá zohľadní stavy skladu, minimálne množstvá a množstvá požadované zákazníckymi objednávkami alebo výrobou
 • plánované zaistenie tovaru a materiálu dodávateľskými objednávkami alebo vlastnou výrobou
 • zobrazenie stavu položiek, ktoré môžu nahradiť chýbajúcu položku
 • definícia vlastnej stratégie pre výber dodávateľa podľa akéhokoľvek údaja v systéme, prípadne kombinácie údajov
 • zobrazenie pokrytia dokladov skladovou zásobou alebo plánovaným nákupom
 • informácie o predpokladanom vývoji ktorejkoľvej skladovej položky
 • definície vlastných stratégií pre zobrazenie bilancií a zaistenie nakupovaných alebo vyrábaných položiek
 • výstupy funkcií SCM je možné používať v užívateľských definíciách zoznamov, panelov a tlačových zostáv

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya