Skladové hospodárstvo

Základný popis

Základom evidencie skladu je číselník skladových kariet. Rôzne typy evidovaných položiek je možné špecifikovať nastavením požadovaných vlastností karty. Pre prácu s položkami sú k dispozícii doklady Príjemok, Dodacích listov, Prevodiek medzi skladmi a tiež doklady na rýchle spracovanie inventúry. Pre sklad rozdelený na pozície je možné pohyby na skladových dokladoch „polohovať“, tzn. evidovať umiestnenie položiek na pozíciách a následne vykonať vyskladnenie podľa rôznych stratégií (napr. podľa veku, najvhodnejšej polohy alebo obsadenosti pozície). Princíp zadávania cien na príjmové doklady umožňuje naskladňovať a obratom predávať položky aj bez ceny. Neskôršie doplnenie ceny a uzávierka zaistí presné ocenenie a zaúčtovanie dokladov, vrátane vedľajších nákladov. Skladové evidencie sú navrhnuté tak, aby vyhoveli požiadavkám noriem kvality. Agenda skladových pohybov ponúka analytický prehľad v rôznych členeniach.

Prínosy pre užívateľa

 • možnosť členenia položiek do stromového menu, ktoré umožní rýchlu a prehľadnú orientáciu aj vo veľkom počte položiek
 • okamžitý prístup k stavu položiek
 • rýchle zobrazenie dokladov a pohybov priamo zo skladovej karty, s možnosťou úprav
 • možnosť práce s čiarovými kódmi pre rýchle vyhľadávanie a zadávanie položiek alebo skladových pozícií na doklady, podpora práce so stacionárnymi či mobilnými snímačmi
 • funkcia pre prípravu expedície
 • viac jednotiek k skladovej položke a ich ľubovoľné použitie na dokladoch
 • vkladanie obrázkov, fotodokumentácie a iných dokumentov k skladovým položkám s následným rýchlym prístupom (využitie m.j. pre tlač, e-shop, a pod.)
 • možnosť zadania príjmového dokladu bez ceny a jej neskôršie doplnenie po doručení všetkých obstarávacích dokladov
 • možnosť opravovať a mazať vystavené skladové doklady
 • pružný systém výpočtu skladovej ceny a uzávierok
 • možnosť nastavenia dôslednej zodpovednosti za sklad pomocou prístupových práv a priradených skladových dokladov

Funkcie a vlastnosti

 • vedenie ľubovoľného počtu skladov s možnosťou individuálneho nastavenia spôsobu výpočtu skladovej ceny a ďalších parametrov
 • práca so skupinami položiek pomocou makrokariet
 • evidencia dodávateľov a odberateľov pri jednotlivých skladových položkách
 • rýchly prehľad o pohyboch položiek alebo ich skupinách
 • hromadný výber položiek do dokladov priamo v zozname kariet
 • možnosť evidencie šarží a sériových čísel na skladových, predajných, výrobných a nákupných dokladoch
 • generovanie kódov pre skladové karty, šarže a sériové čísla podľa zadaných parametrov
 • funkcia pre prácu s obalmi
 • výrobné skladové doklady, ktoré umožňujú priame napojenie na rôzne druhy výroby (moduly Výroby, Kompletizácie, Gastrovýroby, ale môže sa jednať aj o externý výrobný SW)
 • kompletné podklady pre Intrastat
 • rada reportov zo skladu, vrátane tlače stavu skladu spätne k dátumu a pod.

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya