Software pre správu a servis výťahov

Referencie

 • Liftstav s.r.o.
 • TREVA s.r.o.
 • Anton Bielik – Lift Servis

Na Slovensku pôsobí viacero firiem zaoberajúcich sa servisom výťahov. Pravdou však je, že momentálne neexistuje software, ktorý by im uľahčoval prácu spojenú s evidenciou a úkonmi potrebnými v ich obore. Preto sme so spoluprácou s viacerými firmami prišli na myšlienku vytvoriť informačný systém, ktorý by priniesol pre firmy zaoberajúce sa servisom výťahov uľahčenie a prehľad všetkých procesov.

V prípade, že Vám video nejde pozerať cez našu webovú stránku, prosím stiahnite si video priamo do Vášho počítača kliknutím na nasledujúce odkazy:

VIDEO UKÁŽKA 1 VIDEO UKÁŽKA 2 VIDEO UKÁŽKA 3 VIDEO UKÁŽKA 4

Pre pozeranie videa na celú obrazovku monitora poklikajte na video 2 krát.

VIDEO ukážka 1

VIDEO ukážka 2

VIDEO ukážka 3

VIDEO ukážka 4

DÁTA A PARAMETRE VÝŤAHOV

 • Výrobné číslo
 • Výrobca
 • Typ (druh)
 • Nosnosť
 • Počet osôb
 • Počet nástupíšť
 • Počet staníc
 • Zdvih
 • Rýchlosť
 • Typ stroja
 • Typ motora
 • Umiestnenie strojovne
 • Druh šachty
 • Rozvádzač
 • Typ ovládania
 • Nosné prostriedky
 • Dvere
 • Typ kabínkových dverí
 • Typ šachtových dverí
 • Možnosť pripojenia ľubovoľného počtu fotografii, výkresov, dokumentov
 • … a ďalšie ľubovoľné možnosti podľa požiadaviek

EVIDENCIA A ROZDELENIE FIRIEM

 • firma/správcovská spoločnosť
 • správca
 • vlastník/spoločenstvo vlastníkov
 • jednotlivé osoby
 • samozrejmosťou sú všetky kontaktné informácie

PREHLIADKY A SKÚŠKY

 • Odborné prehliadky (ODP) – Interval (mesiace) : 3
 • Odborné skúšky (ODS) – Interval (mesiace) : 36
 • Opakované úradné skúšky – (OUS) – Interval (mesiace) : 72
 • Evidencia realizovaných – plánovaných – história
 • možnosť priamej fakturácie

OPRAVY

 • evidencia realizovaných opráv
 • evidencia plánovaných opráv
 • prehľadný časový plán

FAKTURÁCIA

 • priama – ručná fakturácia
 • možnosť automatickej fakturácie – intervaly: mesačne, kvartálne, ročne – systém sám vytvorí v daní deň faktúru s vopred nastaveným textom a sumou
 • evidencia faktúr na výťah/firmu

ŠTATISTIKY A REPORTY

Možnosť vytvárania ľubovoľných štatistkík a reportov. Napríklad koľko krát do roka bola spravená oprava výťahu danej firmy, alebo danej budovy a podobne.

SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • evidencia materiálu
 • evidencia náhradných dielov
 • vedenie skladového hospodárstva
 • možnost viacerých skladov
 • odberateĺské/dodávateľské kódy a cenníky
 • prehľadné zaradenie do stromového menu
 • možnosť pripojenia ľubovoľného počtu fotografii, výkresov, dokumentov
 • možnosť evidovať na jednej skladovej karte viacero jednotiek (ks, kartón, paleta)
 • sériové čísla, šarže, podpora čiarových kódov, makrokarty (skladová karta zložená z viacerých položiek skladu)

ÚČTOVNÍCTVO

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Vedenie podvojného účtovníctva

ĎALŠIE MODULY

 • Vedenie pokladne
 • Kniha jázd
 • Maloobchodný predaj
 • Banka a homebanking
 • Mzdy a personalistika
 • …a mnohé ďalšie

UKÁŽKA SYSTÉMU

Informačný systém pre správu a servis výťahovInformačný systém pre správu a servis výťahov

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya