Splátkový predaj

Základný popis

Generuje splátkové kalendáre k faktúram z agendy Faktúr vydaných. Súčasťou modulu je agenda Splátkové kalendáre, ktorá navrhuje, akú časť z predpisu faktúry zahŕňať do splátok, dátum prvej splátky, počet splátok a ich časový odstup. Počet a výška splátok, dátum zahájenia splácania, termíny splatnosti jednotlivých splátok a úroková miera sa nastavujú na základe dohody so zákazníkom. Vygenerované splátky je možné ručne upravovať. Zadávať možno tiež úrok, ktorý navyšuje celkovú uhradenú čiastku. V prípade oneskorenia platieb je možné zadávať penalizačné sadzby. Pomocou agendy Upomienok splátkových kalendárov možno automaticky generovať upomienky pre jednotlivé splátky a počítať úrok z omeškania platby splátky.

Prínosy pre užívateľa

 • podpora predaja na splátky
 • možnosť priebežného sledovania stavu zaplatenia predpísaných splátok
 • možnosť ponuky alternatívneho zaplatenia faktúry splátkami, pokiaľ zákazník nie je schopný splatiť celú čiastku faktúry podľa pôvodnej dohody
 • generovanie predpisov na úroky a sledovanie splácania úrokov
 • zmena sadzby úrokov z omeškania v čase
 • čiastku úroku z omeškania možno stanoviť zadaným percentom z dĺžnej čiastky a počtom dní, pre ktoré sa úrok z omeškania vyčísľuje

Funkcie a vlastnosti

 • splátky s prepočítanými úrokmi a istinami
 • splácanie bankovou úhradou, v hotovosti alebo vzájomným zápočtom
 • ukončenie splátkového kalendára, možnosť predčasného splácania
 • individuálne sadzby penále pri nesplácaní
 • hromadné generovanie upomienok k viacerým nezaplateným splátkam naraz
 • aktualizácie splátok k zadanému dátumu
 • evidencia došlých platieb splátok a úrokov v účtovnom denníku

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya