Účtovníctvo podvojné

Základný popis

Modul uľahčuje od rutinných prác, poskytuje väčší priestor pre globálne kontroly zúčtovaných dokladov, riadenie cashflow a finančné plánovanie. Doklady sú prepojené s účtovníctvom už pri svojom vystavení. Automatické zaúčtovanie dokladov z účtovných i všetkých ostatných agiend zaisťuje prepracovaný systém predkontácií, ktoré je možné užívateľsky upravovať. Pomocou ľahkého rozúčtovania je možné sledovať výnosy a náklady aj za jednotlivé oddelenia alebo časti podniku, prípadne až za pracovné skupiny alebo jednotlivých pracovníkov. Elektronizácia niektorých evidencií výrazne znižuje tlač a obeh papierových dokladov. Vďaka priamemu vytváraniu účtovných zápisov zo zdrojových dokladov sú vylúčené rozdiely medzi účtovným denníkom a obchodnými, skladovými, výrobnými a ďalšími dokladmi. Zaúčtované doklady môžu účtovníci disponujúci prístupovým právom ľahko opravovať. Pomocou mesačných, ročných uzávierok, blokácie a auditácie dokladov môžu naopak dôsledne zabezpečiť dáta proti nežiadúcim zásahom ostatných užívateľov. Pre užívateľa vedúceho jednoduché účtovníctvo je k dispozícii peňažný denník.

Prínosy pre užívateľa

 • poskytuje výstupy pre ekonomický controlling a manažérske rozhodovanie
 • predkontácie umožňujúce automatické účtovanie a rozúčtovanie dokladov zo všetkých častí systému
 • agenda žiadostí o zaúčtovanie umožňuje dôslednú kontrolu účtovania neopakujúcich sa dokladov
 • ponúka všetky zákonom definované účtovné výkazy s výstupom do MS Excel alebo Open Office, s možnosťou definície vlastných výkazov
 • vykonané uzávierky je možné znova opakovať a vďaka tomu opravovať aj uzatvorené doklady
 • funkcia pre úhrady dokladov vzájomnými zápočtami
 • schopnosť presného účtovania po strediskách, zákazkách, projektoch, obchodných prípadoch
 • doklady na vedenie vnútropodnikového účtovníctva a interných účtovných zápisov, doklady reverse charge na riešenie zdanenia dokladov vystavených v tomto režime
 • elektronické schvaľovanie dokladov k zaúčtovaniu

Funkcie a vlastnosti

 • užívateľsky definovateľné fiškálne obdobie
 • blokácia a auditácia dokladov za uzatvorené obdobie
 • automatické párovanie zaúčtovaných dokladov do súvzťažných skupín s prehľadným zobrazením
 • funkcie pre kontrolu prvotných kníh dokladov proti zaúčtovaniu, s možnosťou kontroly spätne k dátumu
 • typy príjmov a výdajov pre jednoduché zaúčtovanie dokladov pracovníkmi, ktorí neovládajú účtovníctvo
 • evidencia DPH, vrátane tlačeného formulára priznania, možnosti podania elektronického priznania
 • evidencia pre Intrastat a elektronické podanie Intrastatu
 • podpora cudzích mien v celom systéme, úhrady dokladov v inej mene
 • možnosť aktualizácie kurzových lístkov z internetu
 • automatický výpočet kurzových rozdielov
 • možnosť vedenia účtovníctva viacerých firiem
 • bohatá sada výstupov a prehľadov pre management firmy aj pre finančný úrad

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya