Veľkoobchod s výrobkami pre domácnosť

Informačný systém pre veľkoobchodný predaj zameraný na výrobky pre domácnosť

Informačný systém ABRA, prispôsobený špecifickým podmienkam podnikateľskej oblasti, je dodávaný ako Oborové riešenie. V ňom je systém prispôsobený špecifickým pracovným činnostiam a evidenciám pracovných procesov, zjednodušuje jeho administratívu, automatizuje tvorbu dokladov a súvisiacich záznamov, ponúka príslušné výstupné reporty. Vývoj každého oborového riešenia je vykonávaný konzultáciami s odborníkmi a pracovníkmi z oboru, ktorí definujú systémové a funkčné nároky daného odvetvia.

Vybrané funkcie systému

 • Prehľadné sledovanie úhrady pohľadávok a kreditu odberateľov.
 • Hromadná fakturácia čiastkových dodávok a komplexná evidencia zákaziek.
 • Voľnosť pri tvorbe predajných cien pre jednotlivých odberateľov či rôzne odberateľské miesta.
 • Sledovanie a riadenie pohybov tovaru a materiálu.
 • Automatická tvorba objednávok na základe definovaných požiadaviek a prichádzajúcich objednávok.
 • Príjem, zadávanie a sledovanie zákaziek v priebehu celého obchodno – výrobného cyklu.
 • Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi aj odberateľmi (EDI, XML,…).
 • Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme.
 • Podpora pokročilej správy dokumentov (evidencie elektronických dokumentov vo forme príloh k dokladom, firmám, skladovým kartám).
 • Vlastné integrované vývojové prostredie.
 • Manažérske nástroje pre vyhodnocovanie ekonomických dát.
 • Prepracovaný systém schvaľovacích procesov.
 • Záznam zmien vykonaných užívateľmi v systéme, možnosť dohľadať vykonané zmeny podľa užívateľa, identifikácie konkrétneho PC a času.

ABITec s.r.o.