Veľkoobchodný predaj

Informačný systém pre veľkoobchodný predaj

Informačný systém ABRA, prispôsobený špecifickým podmienkam podnikateľskej oblasti, je dodávaný ako Oborové riešenie. V ňom je systém prispôsobený špecifickým pracovným činnostiam a evidenciám pracovných procesov, zjednodušuje jeho administratívu, automatizuje tvorbu dokladov a súvisiacich záznamov, ponúka príslušné výstupné reporty. Vývoj každého oborového riešenia je vykonávaný konzultáciami s odborníkmi a pracovníkmi z oboru, ktorí definujú systémové a funkčné nároky daného odvetvia.

Vybrané funkcie systému

 • Elektronický obeh dokladov.
 • Sledovanie a riadenie pohybu tovaru a materiálu.
 • Možnosť hromadne fakturovať čiastkové dodávky a komplexne evidovať zákazky.
 • Prehľadné sledovanie úhrady pohľadávok a kreditov odberateľov.
 • Detailne prepracovaný systém tvorby cien a zliav.
 • Možnosť automatickej tvorby objednávok na základe definovaných požiadaviek a prichádzajúcich objednávok.
 • Prehľad dodávateľských cenníkov.
 • Príjem, zadávanie a sledovanie zákaziek v priebehu celého obchodno – výrobného cyklu.
 • Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi aj odberateľmi (EDI, XML,…).
 • Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme.
 • Podpora pokročilej správy dokumentov (evidencia elektronických dokumentov vo forme príloh k dokladom, firmám, skladovým kartám).
 • Vlastné integrované vývojové prostredie.
 • Manažérske nástroje na vyhodnocovanie ekonomických dát.
 • Prepracovaný systém schvaľovacích procesov.
 • Záznam zmien vykonaných užívateľmi v systéme, možnosť dohľadať vykonané zmeny podľa užívateľa, identifikácia konkrétneho PC a času.

ABITec s.r.o.