Vernostný systém

Referencie

 • Dagmar Strnisková – ČOKOLANDO
 • RADICAL GM s.r.o.
 • Mgr. Branislav Gramlbička – ARIZONA CENTRUM
 • STAVMAT IN spol. s.r.o.
 • Modelhobby s.r.o.
 • Peter Strnisko – IMPALA
 • PINKI s.r.o.

V súčasnom konkurenčnom prostredí, keď je prioritou väčšiny spoločností pritiahnuť zákazníkov a udržať si tých súčasných nachádzajú uplatnenie vo viacerých spoločnostiach vernostné systémy. Veľa firiem na prilákanie a udržanie verných zákazníkov používa systém rôznych zľiav a akcií. Zákazník však ušetrí na tovare, ale sumu, ktorú ušetrí sa rozhodne použiť pri nákupe v inej firme. Princíp vernostného systému však spočíva v tom, že organizácie ponúkajú svojim zákazníkom výhody, ktoré možno dosiahnuť začlenením sa do vernostného programu. Vy dáte zákazníkovi zľavu, ale tá sa mu započíta na jeho vernostnú kartu, čiže keď chce použiť ušetrené peniaze, musí prísť do Vašej firmy a opäť nakúpiť. To je motivácia pre všetkých zákazníkov, ktorí budú začlenení do Vášho vernostného systému. Na druhej strane robíte Vašej firme reklamu pre ostatných potencionálnych zákazníkov, ktorí môžu u Vášho spokojného zákazníka vidieť vernostnú kartu. Takto priťahujete zákazníkov troma spôsobmi :

 • propagandou zaujímavých zľiav a akcií pri každom nákupe
 • motiváciou zákazníkov využiť nazbierané body pri ďalšom nákupe vo Vašej firme
 • automatickou reklamou pre ostatných potencionálnych zákazníkov

 

Popis systému

ABRA GEN vernostný systém je založený na princípe zbierania vernostných bodov (VB) pri každom nákupe. VB sa zákazníkovi, ktorému bola vydaná vernostná karta (VK) zapisujú pri každom nákupe, pričom sa mu vždy pripočítavajú podľa tovarových položiek (skladové karty). Na každej skladovej karte je zadaný tzv. koeficient, podľa ktorého sa pripočítavajú VB zákazníkovi s vydanou VK podľa celkovej sumy za predanú položku.

Platí nasledovný výpočet :

 • Koeficient je súčasťou vernostného systému – ak je 0 – neuplatňuje sa !
 • Uplatňuje sa len pri predaji cez registračnú pokladňu (agenda, ak má zákazník pridelenú Vernostnú kartu.

Príklad:
Koeficient = 0,1

Zákazník pri nákupe tohto tovaru získa 0,1 vernostného bodu za každé zaplatené Euro. (prípadne iná lokálna mena – CZK)
VB sa kumulujú na karte zákazníka (agenda „Adresár“). Tu sa súčasne zadáva, že zákazníkovi bola vydaná VK.

Nazbierané body môže zákazník využiť pri platbe v nasledujúcich nákupoch, pričom sa mu tieto odpočítajú z celkovo nazbieraných bodov. Platí aj to, že ak zákazník tovar vráti, tak sa mu aj body z uvedeného nákupu odpočítajú. Priamo v ABRE GEN to vyzerá takto:

KARTA ZÁKAZNÍKA

SKLADOVÁ KARTA

PREDAJ A ZBIERANIE BODOV

Históriu nazbieraných bodov a aj ich čerpanie je možné sledovať priamo na vydaných účtenkách. Tu je možné aj pre zákazníka vytlačiť jeho celú históriu zbierania bodov, platenia s bodmi, odpočítanie bodov pri platení bodmi.

Výhodou je aj to , že ak je koeficient 0, tak sa žiadne body neprideľujú pri nákupe, takže týmto spôsobom je možné poskytovať VB len na vybraný tovar. Taktiež je možné týmto spôsobom rozdeliť tovary na skupiny a podľa toho aj prideľovať rôzny počet bodov podľa skupín tovarov.

PREHĽAD PRIPOČÍTANIA BODOV PRI NÁKUPE

PREHĽAD NAZBIERANÝCH BODOV A BODOV POUŽITÝCH PRI PLATENÍ

Verzia 2 – zľava pre konkrétneho zákazníka

Pre zákazníkov, ktorí potrebujú riešenie vernostných kariet so zbieraním bodov len podľa zákazníkov (bez ohľadu na skladové karty), sme vyvinuli verziu 2, kde sa „vernostný koeficient“ zadáva priamo na zákazníkovi – bez ohľadu na skladové karty. Týmto je možné rozdeliť zákazníkov do rôznych kategórií – napríklad „silver“ a „gold“.

Týmto zákazníkov sa priamo na karte zákazníka v adresári pridelí jednak, že je držiteľom karty a súčasne aj „vernostný koeficient“. Tento spôsob umožňuje celoplošne na všetky skladové karty uplatňovať rovnaký koeficient – podľa zadania v adresári.

KARTA ZÁKAZNÍKA – ZADÁVANIE „VERNOSTNÉHO KOEFICIENTA“ A ZOBRAZOVANIE VERNOSTNÝCH BODOV

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya