Výroba zo skla, keramiky a kameňa

Informačný systém pre firmy zaoberajúce sa výrobou zo skla, keramiky a kameňa

Informačný systém ABRA, prispôsobený špecifickým podmienkam podnikateľskej oblasti, je dodávaný ako Oborové riešenie. V ňom je systém prispôsobený špecifickým pracovným činnostiam a evidenciám pracovných procesov, zjednodušuje jeho administratívu, automatizuje tvorbu dokladov a súvisiacich záznamov, ponúka príslušné výstupné reporty. Vývoj každého oborového riešenia je vykonávaný konzultáciami s odborníkmi a pracovníkmi z oboru, ktorí definujú systémové a funkčné nároky daného odvetvia.

Vybrané funkcie systému

 • Prepracovaná cenotvorba.
 • Sledovanie požiadaviek na výrobu (SCM).
 • Podpora čiarových kódov, tlače a komunikácie s čítačkou.
 • Efektívne plánovanie výroby.
 • Možnosť práce s viacerými subjektami (IČ) a vzájomného zdieľania číselníkov (napr. účtového rozvrhu).
 • Sledovanie nákladov a výnosov na jednotlivých strediskách, zákazkách, obchodných prípadoch a projektoch.
 • Príjem, zadávanie a sledovanie zákaziek v priebehu celého obchodno – výrobného cyklu.
 • Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi aj odberateľmi (EDI, XML,…).
 • Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme.
 • Podpora pokročilej správy dokumentov (evidencia elektronických dokumentov vo forme príloh k dokladom, firmám, skladovým kartám).
 • Vlastné integrované vývojové prostredie.
 • Manažérske nástroje na vyhodnocovanie ekonomických dát.
 • Prepracovaný systém schvaľovacích procesov.
 • Záznam zmien vykonaných užívateľmi v systéme, možnosť dohľadať vykonané zmeny podľa užívateľa, identifikácie konkrétneho PC a času.

ABITec s.r.o.