Výroba

Referencie

PRODUKT FIRMA ZAMERANIE
 Riadenie výroby  1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. Výroba náradia
 Riadenie výroby  EGO SLOVAKIA, s.r.o. Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 Riadenie výroby  HESTA, spol. s r.o. Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 Riadenie výroby  MANEX spol. s r.o. Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
 Riadenie výroby  PL – PROFY spol. s r.o. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
 Riadenie výroby  SILOMETAL spol. s r.o. Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
 Riadenie výroby  PreDops, s.r.o. Výroba elektronických komponentov
 Riadenie výroby  Tandem plus crc, s.r.o. Špecializované dizajnérske činnosti
 Riadenie výroby  WELDING s.r.o. Výroba elektronických komponentov
 Riadenie výroby  Alfa Print s.r.o. Výroba a tlač novín, časopisov, kníh – polygrafický priemysel

Základný popis

Výrobný modul je výkonným pomocníkom v zákazkových i opakovaných výrobách, pre malé aj veľké firmy. Je pripravený na nasadenie v širokom spektre výrobných oborov. Obsahuje nástroje presného plánovania všetkých požiadaviek plynúcich zo zákaziek a nástroje na operatívne riadenie výroby, vrátane kooperácie s inými výrobcami. Vo výrobných situáciách, v ktorých je nutné rozhodnúť na základe ľudských skúseností, ponúkne podklady z už realizovaných zákáziek a plánov. Vďaka tomu je možné vyrábať kvalitne, produktívne, načas a s plánovaným ziskom. Pomocou agendy Výrobných príkazov je komplexne sledovaný a riadený celý výrobný proces. Z jedného miesta možno ľahko a rýchle prehliadať alebo vytvárať všetky doklady súvisiace so zákazkou. Doklady v celom procese zákazky, od objednávky po uzatvorenie a finančné ocenenie, možno v prípade potreby pružne opravovať a mazať, výsledkom je oceňovanie výrobkov a polotovarov presnými nákladmi vstupov. Modul je možné jednoducho prispôsobiť výrobnému procesu konkrétnej firmy, je tiež možné nastaviť viac rôznych výrobných procesov v jednej firme.

Prínosy pre užívateľa

 • jednoduché a rýchle ovládanie, veľká variabilita a prispôsobivosť modulu
 • kapacitné plánovanie s online vyhodnotením dát a možnosťou využitia niekoľkých metód plánovania
 • PLM Terminál pre online záznam výkonov vo výrobe a distribúcii podkladov a postupov pre pracovníkov
 • vizualizácia práce so zložitejšími výrobkami pre ľahšiu a rýchlu orientáciu
 • priama väzba na ostatné agendy systému predovšetkým na Predaj, Nákup, Sklad, SCM, Mzdy, Účtovníctvo
 • automatizácia a uplatňovanie stratégií v zaisťovaní materiálu s využitím SCM
 • presný výpočet nákladovej ceny výrobku na základe realizovaných vstupov, vyčíslení rozpracovanej výroby
 • možnosť dôsledného uplatnenia úkolovej mzdy a zvýšenia motivácie pracovníkov – vhodné pre opakovanú výrobu
 • procesy a evidencie sú optimalizované pre podporu noriem kvality ISO, VDA a ďalších

Funkcie a vlastnosti

 • elektronické začlenenie obrazovej a inej technologickej dokumentácie do výrobného procesu
 • kalkulácia ceny výrobku pred zahájením výroby s možnosťou väzby na ponuky, modelovanie kalkulovanej ceny
 • agenda požiadaviek na výrobu pre konštrukčnú a technologickú prípravu zákazkových výrobkov
 • výrobný príkaz, ktorý integruje všetky fázy a doklady v rámci výrobného procesu
 • plánované i neplánované kooperácie, objednávky kooperácií, sledovanie plnenia, vyúčtovanie
 • automatické alebo ručné použitie prípustných náhrad materiálu, vrátane rôznych závislostí
 • technológia čiarových kódov pre záznam výkonov, výdaja materiálu a príjmu výrobkov
 • priamy výpočet mzdy pracovníkov z výkonov vo výrobe
 • rôzne spôsoby a zložky pre nastavenie metódy výpočtu nákladovej ceny výrobkov
 • cena hotového výrobku je presným súčtom všetkých realizovaných vstupov
 • všetky informácie a doklady zákazky sú prístupné z jedného miesta

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya