Portfolio Tag: Popis modulov

Automatizačný server

Základný popis Automatizačný server je nástroj pre automatické vykonávanie úloh rôzneho typu v systéme ABRA. Jednak to môžu byť úlohy, ktoré užívateľ potrebuje vykonávať v pravidelných intervaloch, ale nechce na ich vykonávanie myslieť či sa nimi zaoberať (napr. generovanie platobných príkazov podľa definícií opakovaných platieb, sťahovanie e-mailovej pošty), ktoré sú časovo náročnejšie a ich spustenie…
Čítaj viac

Adresár firiem a osôb

Základný popis Adresár je centrálnym úložiskom záznamov o firmách a osobách a miestom pre ich spravovanie. Je základným pracovným prvkom informačného systému prepojeným so všetkými ostatnými modulmi systému. Databáza klientov je interaktívne dosiahnuteľná zo všetkých miest systému, kde sa pracuje s klientskou časťou. Široká možnosť triedenia a rýchle vyhľadávanie podporujú rýchlu a bezchybnú prácu s…
Čítaj viac

ABITec s.r.o.