Portfolio Tag: Popis modulov

Účtovníctvo podvojné

Základný popis Modul uľahčuje od rutinných prác, poskytuje väčší priestor pre globálne kontroly zúčtovaných dokladov, riadenie cashflow a finančné plánovanie. Doklady sú prepojené s účtovníctvom už pri svojom vystavení. Automatické zaúčtovanie dokladov z účtovných i všetkých ostatných agiend zaisťuje prepracovaný systém predkontácií, ktoré je možné užívateľsky upravovať. Pomocou ľahkého rozúčtovania je možné sledovať výnosy a…
Čítaj viac

Splátkový predaj

Základný popis Generuje splátkové kalendáre k faktúram z agendy Faktúr vydaných. Súčasťou modulu je agenda Splátkové kalendáre, ktorá navrhuje, akú časť z predpisu faktúry zahŕňať do splátok, dátum prvej splátky, počet splátok a ich časový odstup. Počet a výška splátok, dátum zahájenia splácania, termíny splatnosti jednotlivých splátok a úroková miera sa nastavujú na základe dohody…
Čítaj viac

Skriptovanie

Základný popis Je súčasťou definičného a vývojového prostredia ABRY, patrí medzi nástroje prispôsobenia informačného systému. Pomocou integrovaného programovacieho prostredia možno ABRU celkom prispôsobiť vlastným potrebám. Znalý užívateľ či administrátor môže upravovať existujúce objekty (Business objekty, agendy a nevizuálne číselníky) alebo zaradiť vlastný programový kód, ktorý sa bude vykonávať spolu s pevným kódom daným výrobcom. Prínosy…
Čítaj viac

Skladové hospodárstvo

Základný popis Základom evidencie skladu je číselník skladových kariet. Rôzne typy evidovaných položiek je možné špecifikovať nastavením požadovaných vlastností karty. Pre prácu s položkami sú k dispozícii doklady Príjemok, Dodacích listov, Prevodiek medzi skladmi a tiež doklady na rýchle spracovanie inventúry. Pre sklad rozdelený na pozície je možné pohyby na skladových dokladoch „polohovať“, tzn. evidovať…
Čítaj viac

ABITec s.r.o.