Referencie

Čo hovoria naši zákazníci?

Naša spoločnosť potrebovala akútne riešiť  efektívnejšiu prácu v sklade a evidenciu tovaru vo veľkosklade. Mali sme vytvorené pozície, ktoré sa nepoužívali a k dispozicii PDA, ktoré bolo treba „rozchodiť“. Hľadali  sme riešenie, ktoré je možné prispôsobiť našim požiadavkám, nakoľko, ako každá spoločnosť, máme špecifiká, ktoré nie je možné meniť. Rozhodli sme sa vyskúšať  WMS systém od spolocnosti ABITec.

Ich sw Mobilný Skladník spolu s IS ABRA absolútne  splnil naše očakávania. Vyriešil veľa problémov a pomohol v riešení sporných prípadov.

Samozrejmosťou bola evidencia tovaru na pozíciach, efektívnosť sa zvýšila až o 35%, skrátil sa potrebný čas pri vyskladnení tovaru. Vďaka tomuto systému  predchádzame takým omylom  ako napríklad vyskladnenie iného podobného tovaru než v objednávke.

Spoločnosť ABITec a jeho zamestananci sú veľmi nápomocní.  Systém implementovali  s plným nasadením a podpora z ich strany bola a je 100% - ná. Promtne riešia prípadné problémy ako i zapracovanie nových požiadaviek. So spoluprácou sme nadmieru spokojní. Z našej strany to bola správna voľba. Môžeme len odporúčať!

Tomáš Kürti, Vedúci IT oddelenia,
ANDREA SHOP s.r.o.

www.andreashop.sk

Naša spoločnosť hľadala WMS systém pre prácu v sklade. Potrebovali sme pracovať s PDA zariadeniami, kde potrebujeme prijímať / naskladňovať a vydávať skladové karty s jedinečnými sériovými číslami obsiahnutými v 2D kóde. Potrebovali sme sledovať naskenované sériové čísla v procese od príjmu až po výdaj a sekvenčne ich vychystávať s PDA čítačkami – teda vytvoriť požiadavku na výdaj, pri výdaji porovnať správnosť zadanej varianty a priradením sériového čísla dielu k sériovému číslu zákazníka. Požiadavky na celé riešenie nám spoločnosť ABITec a ich aplikácia Mobilný skladník, ktorá je napojená na informačný systém splnila a celé riešenie funguje v poriadku. So službami a implementáciou spoločnosti ABITec sme veľmi spokojní o čom svedčia ďalšie projekty, ktoré nám spoločnosť ABITec implementuje.

Ing.Marek Michelík, Automotive Operations Manager, CCS - Cargo Customs Service, s.r.o.
www.ccs-cz.cz

Spoločnosť LiV ELEKTRA a.s. sa zaoberá vykonávaním opráv a elektromontážnych prác v priestoroch zákazníkov. Rastom našej spoločnosti sme potrebovali sprehľadniť evidenciu požičaného náradia u našich zamestnancov. Výborné nám k tomu poslúžil software pre požičovne od spoločnosti ABITec. Celý proces zavedenia vnútrofiremnej požičovne prebehol podľa našich predstáv. Naši pracovníci boli odborne zaškolení a my máme teraz presnú evidenciu nášho náradia a revízií.

Roman Rybár, Riaditeľ
http://www.livelektra.sk/

Spoločnosť ASSYX, spol s.r.o. sa zaoberá komplexnou stavebnou činnosťou a potrebovali sme evidovať náradie na jednotlivých stavbách, ako aj sledovať a pripomínať revízia náradia, k čomu poslužil software pre požičovne od spoločnosti ABITec. So softwarom sme veľmi spokojní. Máme presnú evidenciu náradia a materiálov na jednotlivých zákazkách a vieme tieto zákazky potom vyhodnocovať. Odkedy používame software pre požičovne od spoločnosti ABITec, vždy vieme dohľadať u ktorého zamestnanca sa náradie nachádza a takisto na ktorej stavbe sa práve používa, prípadne kto poškodil vrátené náradie.

Ing. Jana Žišková
http://www.assyx.sk/

Spoločnosť SLOVCARE s.r.o. sa zaoberá prenájmom zdravotníckych pomôcok a zariadení. Potrebovali sme evidovať jednotlivé prenájmy a zjednodušiť ich fakturáciu. So softwarom pre požičovne od spoločnosti ABITec sme veľmi spokojní. Prenájom a fakturácia je veľmi jednoduchá a reporty presné a prehľadné.

Martin Klein, Majiteľ spoločnosti
http://www.slovcare.sk/

Spoločnosť Pallmont s.r.o. prevádzku požičovňu náradia a techniky. Potrebovali sme evidovať všetko požičané náradie a našich zákazníkov. K tomu nám výborné slúži software pre požičovne od spoločnosti ABITec. Dal nám presne to, čo potrebujeme. Máme prehľad o všetkých zápožičkách, čo nám veľmi uľahčuje prácu. Sme veľmi spokojní.

Pavel Švec, Majiteľ spoločnosti
http://pallmont.sk/

Naša spoločnosť je s informačným systémom od spoločnosti ABITec veľmi spokojná. Od systému sme očakávali uľahčenie práce a prehľad v procesoch a to sme aj dostali. Vybavenie našich požiadaviek je rýchle. Spoločnosť ABITec s.r.o. by sme doporučili aj ďalších firmám, lebo dokážu systém prispôsobiť požiadavkam zákazníka.

Miroslav Šijanský, Majiteľ spoločnosti
http://www.kadernickenoznice.sk

Naša spoločnosť sa zaoberá okrem iného prenajímaním drevených chatiek v chatkovej oblasti v Liptovskom Trnovci. Dlho sme hľadali software, ktorý by nám okrem evidencie rezervácií ponúkol aj prepojenie s fakturáciou, maloobchodnou pokladňou, mzdami a účtovníctvom.
Práve preto sme si vybrali informačný systém od spoločnosti ABITec s.r.o. Mali sme veľa špecifických požiadaviek, ktoré sme potrebovali pri našej evidencií a firemných procesoch. S radosťou môžem skonštatovať, že nebola požiadavka, ktorú by spoločnosť ABITec s.r.o. nemohla zrealizovať.
Informačný systém ABRA od spoločnosti ABITec používame už 3 roky a sme s ním naozaj spokojní. Vyzdvihol by som aj rýchlu pomoc, keď potrebujeme s niečím poradiť.

Roman Staňo, Majiteľ spoločnosti
http://www.vikendovechalupy.sk

Informačný systém ABRA je náš prvý systém vo firme. Používame ho už 12 rokov a sme s ním nadmieru spokojní. Za najväčšiu výhodu systému ABRA považujeme to, že sa vždy dokázal prispôsobiť našim požiadavkám, ktoré sme na neho mali. Pán Kanda zo spoločnosti ABITec s.r.o. vždy naše požiadavky rýchlo vyrieši a jednoducho nám vysvetlí používanie nových funkcií. So spoločnosťou ABITec s.r.o. sme veľmi spokojní a ďalším firmám by sme ju odporučili pre serióznosť a spoľahlivosť.

Andrea Kováčiková, Konateľ
http://www.fispoclean.sk

Informačný systém ABRA od spoločnosti ABITec s.r.o. používame už 6 rokov. Vybrali sme si ho na základe prezentácie pána Jašeka, ktorý nám ukázal, že je to presne systém pre naše potreby vedenia účtovníctva, obchodu a skladového hospodárstva. Za najväčšie prínosy pokladáme funkčnosť programu a kvalitnú servisnú podporu od spoločnosti ABITec. Všetky naše požiadavky sú vybavené promptne a bez problémov. Spoločnosť ABITec má veľmi dobrý prístup k zákazníkovi a aj pre túto vlastnosť by sme ich služby odporučili ďalej.

Ľubomír Gancarčík, Konateľ
http://www.gagroup.eu

Naša spoločnosť ELSYS už pri vzniku hľadala vhodný informačný software, v ktorom budú evidované všetky firemné procesy. Rozhodli sme sa pre informačný systém ABRA na základe prezentácie a konzultácií s pánom Jašekom z firmy ABITec. Už od začiatku sa nám informačný systém ABRA zdal prehľadný, jednoduchý a spoľahlivý, lebo nám poskytuje všetko, čo potrebujeme k našej činnosti. Systém používame už 18 rokov a sme s ním spokojní. Rieši všetky naše požiadavky. Informačný systém ABRA od spoločnosti ABITec by sme odporučili pre jeho priaznivý pomer cena/výkon.

Ing. Jozef Jančovič, Majiteľ spoločnosti
http://www.elsys.sk

Informačný systém od spoločnosti ABITec používame 10 rokov. Je to náš prvý podnikový systém. Od systému sme očakávali najmä prehľadnú firemnú evidenciu a účtovníctvo. Práve za výhody systému považujem aktualizácie v súlade s legislatívou, prispôsobenie systému podľa požiadaviek a užívateľské školenia zdarma. So spoločnosťou ABITec máme dobrú a ústretovú spoluprácu. Informačný systém ABRA je spoľahlivý systém s komplexným vedením firemného účtovníctva.

Tomišová Nadežda, Hlavná účtovníčka
http://www.nadir.sk/

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom stavebného materiálu. V minulosti sme používali software DATALOCK, ale potrebovali sme systém, ktorý by bol prepojený s našim dodávateľom, preto sme zvolili informačný systém ABRA. Systém používame už 6 rokov. Za najväčší prínos by som videl prehľad v príjmoch a výdajoch a skladovom hospodárstve pomocou reportov. Systém je veľmi prehľadný, pričom sa dajú použiť rôzne filtre pre vyhľadávanie. Pracovníci spoločnosti ABITec sú flexibilní, naše požiadavky vybavujú veľmi rýchlo, veľakrát nám poradia cez telefón. Preto by sme ich odporúčili aj iným spoločnostiam.

Švajlen Juraj, Majiteľ spoločnosti
http://www.azet.sk/firma/99083/juraj-svajlen-stavex/

Naša spoločnosť hľadala vhodný informačný systém, ktorý by bol jednotný pre Slovensko aj Českú Republiku, nakoľko pôsobíme v oboch krajinách. Očakávali sme od systému lepšie usporiadanie tokov dát vo firme a väčšiu prehľadnosť jednotlivých procesov. Všetku túto funcionalitu nám informačný systém ABRA poskytol. Za najväčšie prínosy považujeme dohľadateľnosť každého údaju, vyhodnocovanie dát a úpravu systému, ktorú si už zvládame sami. Spoločnosť ABITec s.r.o by sme odporučili každej spoločnosti, ktorá hľadá vhodný informačný systém.

Ing. Peter Dobeš, Majiteľ spoločnosti
http://www.bricol.sk

Informačný systém ABRA od spoločnosti ABITec s.r.o. používame 7 rokov. Je to náš prvý komplexný informačný systém od ktorého sme očakávali najmä legislatívne spracovávanie miezd a účtovníctva a prepojenie všetkých dát v jednotlových moduloch, nakoľko využívame aj modul Výroba. Za najväčší prínos pokladáme pomer cena – výkon a prístup pracovníkov pri riešení problémov. Sú veľmi ústretoví. Iným firmám by sme spoločnosť ABITec odporučili pre ich neustále sa rozvíjajúci informačný systém.

Gabriela Brožová, Správca informačného systému
http://www.welding-sk.sk/

Firmy používajúce informačné systémy ABRA

PRODUKT FIRMA ZAMERANIE
Informačný systém ABRA G4 STAVMAT IN, spol. s r.o. Veľkoobchod i maloobchod so stavebným materiálom a jeho doplnkami
Informačný systém ABRA G3 STAVMAT IN, a.s. Veľkoobchod i maloobchod so stavebným materiálom a jeho doplnkami v Českej republike
Informačný systém ABRA G3 STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. Výskum a vývoj technológií, projektovanie, konštruovanie a výroba výrobných zariadení
Informačný systém ABRA G3 STAVMAT SERVIS, s.r.o. Veľkoobchod a maloobchod so stavebným materiálom
Informačný systém ABRA G3 Technical Textiles, s.r.o. Výroba a predaj technických textílií
Informačný systém ABRA G3 BRICOL s.r.o. Veľkoobchod i maloobchod s porcelánom a sklenenými výrobkami
Informačný systém ABRA G3 Welding, s.r.o. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Informačný systém ABRA G3 ABC BIZNIS s.r.o. Veľkoobchod i maloobchod s digitálnymi satelitmi, satelitným príslušenstvom a elektronikou
Informačný systém ABRA G3 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. Výroba náradia
Informačný systém ABRA G3 ALKON VT s.r.o. Poradenstvo týkajúce sa počítačov
Informačný systém ABRA G3 ANAVEK spol. s r.o. Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Informačný systém ABRA G3 AQUA-LIVE s.r.o. Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
Informačný systém ABRA G3 Arminius s.r.o. Ostatné telekomunikačné činnosti
Informačný systém ABRA G3 BAMAK PLUS, s.r.o., KOŠICE Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Informačný systém ABRA G3 BARK, spoločnosť? s ručením obmedzeným, Košice Nešpecializovaný veľkoobchod
Informačný systém ABRA G3 BARK, spoločnosť? s ručením obmedzeným, Košice Nešpecializovaný veľkoobchod
Informačný systém ABRA G3 BergHOFF SLOVAKIA, s.r.o. Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Informačný systém ABRA G3 DISPOMED, s.r.o. Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Informačný systém ABRA G3 DOVE, s.r.o. Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Informačný systém ABRA G3 EGO SLOVAKIA, s.r.o. Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Informačný systém ABRA G3 EKOLOR s.r.o. Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
Informačný systém ABRA G3 ePlanet.sk, s.r.o. Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Informačný systém ABRA G3 GRANTECH, s.r.o. Nešpecializovaný veľkoobchod
Informačný systém ABRA G3 GSL-Co, s.r.o. Obrábanie
Informačný systém ABRA G3 HESTA, spol. s r.o. Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Informačný systém ABRA G3 K’ Food Distribution s.r.o. Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
Informačný systém ABRA G3 KARLOFF, s.r.o. Veľkoobchod s nápojmi
Informačný systém ABRA G3 KONEX MEDIK, spol. s r.o. Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Informačný systém ABRA G3 L and L TRADING spol. s r.o. Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Informačný systém ABRA G3 LPH a.s. Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Informačný systém ABRA G3 MANEX spol. s r.o. Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Informačný systém ABRA G3 MART SYSTEM s.r.o. Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Informačný systém ABRA G3 MARTAN s.r.o. Oprava strojov
Informačný systém ABRA G3 MuRa MeRa s. r. o. Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Informačný systém ABRA G3 PL – PROFY spol. s r.o. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Informačný systém ABRA G3 PreDops, s.r.o. Výroba elektronických komponentov
Informačný systém ABRA G3 SILOMETAL spol. s r.o. Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Informačný systém ABRA G3 SLOVRES a.s. Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Informačný systém ABRA G3 Tandem plus crc, s.r.o. Špecializované dizajnérske činnosti
Informačný systém ABRA G3 ELSYS, s.r.o. Technická podpora produktov a komponentov priemyselnej automatizácie a elektronických súčiastok
Informačný systém ABRA G3 GlassTex composite, s.r.o. Veľkoobchod i maloobchod s technickými textíliami
Informačný systém ABRA G3 Hadice pro s.r.o. Veľkoobchod i maloobchod, výroba hadíc a iných výrobkov z gumy a plastov
Informačný systém ABRA G3 OMFA s.r.o. Výroba a predaj technických textílii
Informačný systém ABRA G3 ČEMAT, s.r.o. Servis manipulačnej techniky, predaj náhradných dielov
Informačný systém ABRA G3 Čechová & Partners Advokátska kancelária
Informačný systém ABRA G3 WETRON s.r.o. Montáž, projektovanie, výroba a údržba automatizačných technológií pre priemysel
Informačný systém ABRA G3 Alfa Print s.r.o. Tlač novín, časopisov, kníh, katalógov, prospektov, letákov.
Informačný systém ABRA G3 CCS – Cargo Customs Service s.r.o. Komplexný servis v oblasti cestnej, leteckej a námornej prepravy, skladovania v rámci celej Európy.
Informačný systém ABRA G2 Modelhobby s.r.o. Veľkoobchod a maloobchod s modelmi áut, lietadiel a ich náhradné diely
Informačný systém ABRA G2 GA spol s.r.o. Veľkoobchod a maloobchod čistiacich prostriedkov
Informačný systém ABRA G2 CS-MTRADE s.r.o. Veľkoobchod a maloobchod klimatizačnej techniky
Informačný systém ABRA G2 IMECO, spol. s.r.o. Veľkoobchodný predaj farieb, lakov, disperzných lepidiel a náradia
Informačný systém ABRA G2 NADIR s.r.o. Špeciálne stavebné práce, sanácie železobetónových konštrukcií, povlakovanie nádrží
Informačný systém ABRA G2 STAVIS Comp s.r.o. Stavebná spoločnosť, výstavba a rekonštrukcie administratívnych budov, priemyselných parkov, zatepľovanie fasád
Informačný systém ABRA G2 Topaz LGP s.r.o. Výroba komponentov pre SAMSUNG
Informačný systém ABRA G2 Fispo Clean Slovakia s.r.o. Predaj a servis čistiacej techniky
Informačný systém ABRA G2 BAYERN CENTER s.r.o. Predaj a servis automobilov
Informačný systém ABRA G2 Slovakia Altis Group s.r.o. Veľkoobchodný predaj zdravotníckych materiálov
Informačný systém ABRA G2 VYFAKO spol s.r.o. Zhodnocovanie a likvidácia odpadu
Informačný systém ABRA G2 A-MOBIL s.r.o. Oprava a údržba motorových vozidiel
Informačný systém ABRA G2 A&J TREND spol. s r.o. Inžinierske činnosti a poradenstvo
Informačný systém ABRA G2 AL-MONT s.r.o. Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Informačný systém ABRA G2 AVITA Bratislava s.r.o. Nešpecializovaný veľkoobchod
Informačný systém ABRA G2 BAKER OVENS, s.r.o. Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Informačný systém ABRA G2 BergHOFF CZECH s.r.o. Veľkoobchod elektroniky
Informačný systém ABRA G2 Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Informačný systém ABRA G2 CBM, s.r.o. Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Informačný systém ABRA G2 Constall s.r.o. Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Informačný systém ABRA G2 CRISIS LINE s.r.o. Zhodnocovanie a likvidácia odpadu
Informačný systém ABRA G2 DOMOTHERM, s.r.o. Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Informačný systém ABRA G2 Education Training & Consulting company, a.s. Ostatné vzdelávanie i. n.
Informačný systém ABRA G2 EKOPLUS nezávislá energia s.r.o. Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Informačný systém ABRA G2 FENIX SK, s.r.o. Nešpecializovaný veľkoobchod
Informačný systém ABRA G2 FERROTOUR a.s. Činnosti cestovných kancelárií
Informačný systém ABRA G2 FOLIMATIS s.r.o. Nešpecializovaný veľkoobchod
Informačný systém ABRA G2 HEMA SOLAR Group, s.r.o. Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Informačný systém ABRA G2 Ing. Ján Štefanovič ŠTEFI Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Informačný systém ABRA G2 Ing. Juraj Kokoška Počítačové programovanie
Informačný systém ABRA G2 Ing. Milan Koleják DOMOTHERM Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Informačný systém ABRA G2 KL – CONSTRUCT, s.r.o. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Informačný systém ABRA G2 LIFTEX, s.r.o. Elektrická inštalácia
Informačný systém ABRA G2 MARTO, s.r.o. Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Informačný systém ABRA G2 Mgr. Diana Procházková – DANAE Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Informačný systém ABRA G2 OTA, a.s. Košice Iná tlač
Informačný systém ABRA G2 PLYNOSPOL s.r.o. Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
Informačný systém ABRA G2 SMART ENERGO s.r.o. Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Informačný systém ABRA G2 SSE Group, s.r.o. Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Informačný systém ABRA G2 STAVIMAX s.r.o. Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Informačný systém ABRA G2 TAXMAN, s.r.o. Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Informačný systém ABRA G2 TITTL THERMO KING Košice, s.r.o. Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
Informačný systém ABRA G2 TVRDEX, s.r.o. Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
Informačný systém ABRA G2 UKONA s.r.o. Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Informačný systém ABRA G2 ZAMI, spol. s r.o. Košice Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Informačný systém ABRA G1 Ing. Pavol Gaľaš Ostatné účelové stravovanie
Informačný systém ABRA G1 Ing. Tomáš Chovančák – B.I.T. Nešpecializovaný veľkoobchod
Informačný systém ABRA G1 Milada Michalková – Böszörményiová AGROMIL Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Informačný systém ABRA G1 Peter Báthory – AFarm Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
Informačný systém ABRA G1 Pollag Attila Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
Informačný systém ABRA G1 Richard Pauer – 3P Výroba šperkov a podobných predmetov
Informačný systém ABRA G1 Slavomír Fedor MET-FE Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Informačný systém ABRA G1 XAMIS s.r.o. Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

Firmy používajúce naše zákazkové aplikácie

PRODUKT FIRMA ZAMERANIE
Rezervačný systém JAZIERCE s r.o. Prenajímanie chatkovej oblasti s drevenicami a apartmánmi
Rezervačný systém Company – Ravence, s.r.o. Prenajímanie chatkovej oblasti s drevenicami
Automatická fakturácia Radek Žilka – RAALTRANS Databanka dopravných informácii v Európe
Automatická fakturácia Global WEB, s.r.o. Poskytovanie internetových služieb
Automatická fakturácia RENNTAX s.r.o. Prenajímanie budov – kancelárií a bytov
Automatická fakturácia ZAVAX s.r.o. Prenajímanie bytov
Knižničný systém 2. Základná škola Vrbové Evidencia kníh
Knižničný systém Obecný úrad Chynorany Evidencia kníh
Vernostný systém, evidencia zákazníkov PINKI.SK s.r.o Kozmetické štúdio
Vernostný systém RADICAL GM s.r.o Maloobchod s rybárskymi potrebami
Vernostný systém Mgr. Branislav Gramblička – ARIZONA CETRUM Veľkoobchod a maloobchod s rybárskymi potrebami
Software pre požičovňu Pallmont s.r.o. Prenájom strojov a zariadení
Software pre požičovňu Slovenské elektrárne Vnútropodniková požičovňa
Software pre požičovňu SILVIA spol. s r. o. Prenájom strojov, náradia a zariadení
Software pre požičovňu AVE PARTY spol. s.r.o. Požičovňa kostýmov, masiek a doplnkov
Software pre sťahovanie M+M Sťahovanie s.r.o. Sťahovanie, preprava
Software pre sťahovanie LOBO GROUP s.r.o. Sťahovanie, preprava
Software pre servis výťahov Liftstav s.r.o. Servis výťahov
Software pre servis výťahov TREVA s.r.o. Servis výťahov
Software pre servis výťahov Anton Bielik – Lift Servis Servis výťahov
Software pre servis kotlov Jozef Ivan – Servis plyn. zariadení Servis kotlov

Firmy používajúce informačný systém pre maloobchodné predajne

PRODUKT FIRMA ZAMERANIE
Informačný systém ABRA G4 STAVMAT IN, spol. s r.o. Veľkoobchod i maloobchod so stavebným materiálom a jeho doplnkami
Informačný systém ABRA G3 STAVMAT IN, a.s. Veľkoobchod i maloobchod so stavebným materiálom a jeho doplnkami v Českej republike
Informačný systém ABRA G2 Modelhobby, s.r.o. Veľkoobchod a maloobchod s modelmi áut, lietadiel a ich náhradné diely
Informačný systém ABRA G2 AMEJ, spol. s.r.o. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Informačný systém ABRA G1 ČOKOLANDO Maloobchodná predajňa s darčekovými predmetmi
Informačný systém ABRA G1 ELEKTRO IMPALA Maloobchodná predajňa s elektronikou, bielou a čiernou technikou
Informačný systém ABRA G1 Ing. Miloslav Juřena TOPEX Maloobchodná predajňa s obuvou
Informačný systém ABRA G2 Lovell, s.r.o. Maloobchodná predajňa so spodnou bielizňou
Informačný systém ABRA G2 MONA PLUS s.r.o. Maloobchodná predajňa reklamnými predmetmi
Informačný systém ABRA G1 Pelech Milan – MP Maloobchodná predajňa – Predaj ložísk do osobných a nákladných automobilov, predaj ložísk do strojov a zariadení
Informačný systém ABRA G1 Radical GM, s.r.o. Maloobchodná predajňa s rybárskymi potrebami
Informačný systém ABRA G1 ŠIŠKA Vlastimil LESTECH Maloobchodná predajňa – Predaj lesnej techniky, motorových píl Husqvarna a náhradných dielov
Informačný systém ABRA G1 Švajlen Juraj STAVEX Maloobchodná predajňa so stavebným materiálom
Informačný systém ABRA G2 UNIDEX s.r.o. Maloobchodná predajňa s optickými pomôckami a okuliarmi
Informačný systém ABRA G2 IMECO, spol. s.r.o. Maloobchodný predaj farieb, lakov, disperzných lepidiel a náradia
Informačný systém ABRA G2 GA spol s.r.o. Veľkoobchod a maloobchod čistiacich prostriedkov
Informačný systém ABRA G2 Fispo Clean Slovakia, s r. o. Maloobchod čistiacej techniky a náhradných dielov do automobilov
Informačný systém ABRA G1 Griflík Marcel – VERTICAL Maloobchod farieb, lakov, miešanie farieb
Informačný systém ABRA G1 Milan Boďo – AUTOOPRAVOVŇA Opravovňa áut, maloobchodný predaj náhradných dielov do automobilov
Informačný systém ABRA G1 Terézia Marková – DENEDMARK Potraviny
Informačný systém ABRA G1 Veronika Rešetková – ABC BIZNIS Maloobchod satelitnej techniky a náhradných dielov
Informačný systém ABRA G1 PARISIEN Cafe & Bistro Reštaurácia, kaviareň a bagetéria
Informačný systém ABRA G1 Reštaurácia Muškát Reštaurácia
Informačný systém ABRA G1 Reštaurácia SEMAFOR Reštaurácia a gastrovýroba
Informačný systém ABRA G1 M.V. sk s.r.o. Maloobchodný predaj s obuvou
Informačný systém ABRA G1 VÍNO HRUŠKA SK s.r.o. Maloobchodný predaj – vinotéka
Informačný systém ABRA G1 Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA CENTRUM Maloobchodný predaj – chovateľské potreby, rybárstvo
Informačný systém ABRA G2 AVE PARTY spol. s.r.o. Maloobchodný predaj – kostýmov, doplnkov a masiek na party a karnevaly
Informačný systém ABRA G1 Richard Pauer – 3P Výroba šperkov a podobných predmetov
Informačný systém ABRA G1 Slavomír Fedor MET-FE Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Informačný systém ABRA G1 XAMIS s.r.o. Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Informačný systém ABRA G1 Milada Michalková – Böszörményiová AGROMIL Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom


Informačný systém pre riadenie výroby

PRODUKT FIRMA ZAMERANIE
Riadenie výroby 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. Výroba náradia
Riadenie výroby EGO SLOVAKIA, s.r.o. Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Riadenie výroby HESTA, spol. s r.o. Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Riadenie výroby MANEX spol. s r.o. Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Riadenie výroby PL – PROFY spol. s r.o. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Riadenie výroby SILOMETAL spol. s r.o. Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Riadenie výroby PreDops, s.r.o. Výroba elektronických komponentov
Riadenie výroby Tandem plus crc, s.r.o. Špecializované dizajnérske činnosti
Riadenie výroby WELDING s.r.o. Výroba elektronických komponentov
Riadenie výroby Alfa Print s.r.o. Výroba a tlač novín, časopisov, kníh – polygrafický priemysel
Riadenie výroby a zber dát vo výrobe STAKOTRA MANUFACTURING Výskum a vývoj technológií, projektovanie, konštruovanie a výroba výrobných zariadení

WMS (Warehouse management system) / Mobilný skladník

PRODUKT FIRMA ZAMERANIE
Mobilný skladník ANDREA SHOP, s.r.o. Internetový obchod so širokým portfóliom a predajne
Warehouse management system CCS – Cargo Customs Service, s.r.o. Komplexný servis v oblasti cestnej, leteckej a námornej prepravy, skladovania v rámci celej Európy.
Mobilný skladník STAKOTRA MANUFACTURING Výskum a vývoj technológií, projektovanie, konštruovanie a výroba výrobných zariadení
Mobilný skladník Ing. Milan Koleják DOMOTHERM Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Mobilný skladník CS-MTRADE Slovensko, s.r.o Veľkoobchod a maloobchod klimatizačnej techniky
Mobilný skladník CS-MTRADE s.r.o. Veľkoobchod a maloobchod klimatizačnej techniky
Mobilný skladník BRICOL s.r.o. Veľkoobchod i maloobchod s porcelánom a sklenenými výrobkami
Mobilný skladník Bricol-M, spol. s.r.o. Veľkoobchod i maloobchod s porcelánom a sklenenými výrobkami – Práca v sklade s mobilným skladníkom
Mobilný skladník ANAVEK spol. s r.o. Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Mobilný skladník Tandem plus crc, s.r.o. Špecializované dizajnérske činnosti
Mobilný skladník K’ Food Distribution s.r.o. Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya