Výrobný modul

Software pre plánovanie a riadenie výroby

Podniky sa v dnešnej dobe čoraz častejšie dostávajú pred strategické rozhodnutie: predvídať, rýchlo reagovať a odpovedať na rastúce požiadavky dynamicky meniaceho sa trhu. 

V silnom konkurenčnom prostredí nie je podnikateľská stratégia iba podmienkou úspechu, ale i rozhodujúcim faktorom pre prežitie. Rozvoj informačných systémov a technológií prinášajú riešenia pre požiadavky podnikateľských zámerov vo forme ERP – systémov, ktoré sa stali štandardom. 

ERP systém ABRA prepojí kľúčové agendy vašej firmy

OBCHOD-VÝROBU-EKONOMIKU

Jedinečná aplikácia

Ponúkneme vám doplnky ERP informačného systému, ktoré patria k špičke na našom trhu.

Maximálne využitie zdrojov

Presný výpočet nákladov na výrobok, presné dodávky produktov

Výroba so skutočným ziskom

Vyrábajte to, čo prináša zisk. Využite princípy Lean Factory.

Prečo si vybrať modul VÝROBA?

 • Komplexné sledovanie a riadenie výrobného procesu
 • Zistite presné náklady na výrobu každého výrobku
 • Jednoduché a prehľadné cenové kalkulácie
 • Úplná previazanosť so skladom - priame vyskladnenie či naskladňovanie
 • Technická príprava pre sériovú aj zákazkovú výrobu
 • Využitie technológie čiarových kódov
 • Vytvorte z jedného miesta všetky doklady súvisiace so zákazkou

Prínosy pre úžívateľa

 • jednoduché a rýchle ovládanie, veľká variabilita a prispôsobivosť modulu
 • kapacitné plánovanie s online vyhodnotením dát a možnosťou využitia niekoľkých metód plánovania
 • PLM Terminál pre online záznam výkonov vo výrobe a distribúcii podkladov a postupov pre pracovníkov
 • vizualizácia práce so zložitejšími výrobkami pre ľahšiu a rýchlu orientáciu
 • priama väzba na ostatné agendy systému, predovšetkým na Predaj, Nákup, Sklad, SCM, Mzdy, Účtovníctvo
 • automatizácia a uplatňovanie stratégií v zaisťovaní materiálu s využitím SCM agendy
 • presný výpočet nákladovej ceny výrobku na základe realizovaných vstupov, vyčíslení rozpracovanej výroby
 • možnosť dôsledného uplatnenia úkolovej mzdy a zvýšenia motivácie pracovníkov – vhodné pre opakovanú výrobu

Výrobný modul je výkonným pomocníkom v zákazkových i opakovaných výrobách, pre malé aj veľké firmy. Je pripravený na nasadenie v širokom spektre výrobných oborov. Obsahuje nástroje presného plánovania všetkých požiadaviek plynúcich zo zákaziek a nástroje na operatívne riadenie výroby, vrátane kooperácie s inými výrobcami. Vo výrobných situáciách, v ktorých je nutné rozhodnúť na základe ľudských skúseností, ponúkne podklady z už realizovaných zákaziek a plánov. Vďaka tomu je možné vyrábať kvalitne, produktívne, načas a s plánovaným ziskom.
Pomocou agendy Výrobných príkazov je komplexne sledovaný a riadený celý výrobný proces. Z jedného miesta možno ľahko a rýchle prehliadať alebo vytvárať všetky doklady súvisiace so zákazkou. Doklady v celom procese zákazky, od objednávky po uzatvorenie a finančné ocenenie, možno v prípade potreby pružne opravovať a mazať, výsledkom je oceňovanie výrobkov a polotovarov presnými nákladmi vstupov. Modul je možné jednoducho prispôsobiť výrobnému procesu konkrétnej firmy, je tiež možné nastaviť viac rôznych výrobných procesov v jednej firme.

Aplikácie a rozšírenia pre výrobný softvér

Kusovníky

Zistite, z čoho presne pozostáva každý váš výrobok

Pieces

Presná evidencia materiálov, rozmerov, vlastností,... každého jednotlivého kusa hutného materiálu (plechu, profilu, rúry,...)

PLM

PLM (Product Lifecycle Management) s OnLine zberom dát vo výrobe.

Kapacitné plánovanie

Efektívne plánovanie a riadenie výroby

Kusovníky

Dôležitou súčasťou riadenia výroby v systéme ABRA sú Kusovníky.

Kusovník (pojem známy tiež pod anglickou skratkou BOM – Bill of Materials) je zoznam všetkých podzostáv, dielov a východiskových materiálov, z ktorých sa vyrába nadradená zostava alebo konečný produkt, vrátane potrebných množstiev. Ide teda o nástroj pre riadenie výroby z pohľadu skladovej evidencie.

Vďaka kusovníkom môžete:

 • Efektívne riadiť objednávanie materiálu pre výrobky využívaním modulu SCM
 • Rezervovať potrebné skladové množstvá pre plánovanú výrobu
 • Definovať skladovú a pracovnú štruktúru výrobku, jeho polotovarov a materiálov
 • Poznať cenu materiálu, ktorý je potrebný pre výrobu každého produktu
 • Členenie kusovníka je možné definovať do ľubovoľnej hĺbky

Pieces

Unikátny doplnok Pieces – slúžiaci na presnú evidenciu každého jedného kusa materiálu vo vašom sklade. Každá skladová karta (súčiastka, materiál,…) môže mať veľa rozličných veľkostí, hmotností, špecifických parametrov. Nie je to len klasická šarža, ale oveľa viac. 

Vďaka tomuto doplnku môžete mať evidencie:

 • evidencia hutného materiálu
 • evidencia rozmerov
 • evidenciašpecifických vlastností
 • evidencia atestov a skúšok materiálov
 • evidencia tavby

Napríklad máte skladovú kartu plech – vďaka doplnku Pieces môžete pre správnu výrobu vybrať plech s najvhodnejšími rozmermi (či bude efektívnejší napr. 1x 2m alebo 3x3m), či hrúbkou. Každá súčiastka môže byť z inej tavby a tak ak by vznikol problém s konkrétnym výrobkom zistíte presný pôvod, odkiaľ je daná súčiastka. Každá súčiastka môže mať rôzne druhy certifikácii a atestov a tak podľa vašej potreby môžete vybrať tú správnu. Všetko toto je riešené na pozadí vďaka nášmu doplnku – Pieces.

Výrobná aplikácia PLM

Moderný nástroj pre skvelý prehľad o výkone jednotlivých pracovníkov a ich dochádzke.

Zber online informácií z výroby priamo do systému vám zaistí dokonalý prehľad. Rozhranie terminálu je maximálne prispôsobené pre jednoduchú obsluhu a rýchlu orientáciu pracovníka v dátach. PLM terminál môžete mať aj v mobilnej verzii – mPLM.

Hlavné výhody nasadenia PLM terminálu:

 • Sledovanie času práce na projektoch, zákazkach, operáciách, aktivitách alebo ich častiach
 • Zápis výrobných dát rýchlo a online.  Pracovník len načíta čiarový kód konkrétnej operácie.
 • Načítavanie cez čiarové kódy
 • Podpora USB aj bluetooth čítačiek
 • Meranie skutočne odpracovaného času; tvorba pracovných lístkov
 • Okamžité zobrazenie popisu a obrazovej dokumentácie pre uskutočňované operácie
 • História záznamov
 • Previazanie so skladom umožňuje  automatický odpis použitého materiálu
 • Systém podporuje evidenciu zbytkov materiálu, vrátane práce s tabuľami plechu, plexiskla,… (Viac v našom doplnku Kúsky)
 • Systém podporuje tlač výrobných štítkov.

Základným stavebným prvkom aplikácie je tvorba POZ – Požiadaviek na výrobu, na ktorý slúži modul Výroba.  V rámci modulu Výroba je dôležité zvládnuť precízne definíciu Technologických postupov výroby a podrobne špecifikovať Kusovníky. Pre výrobný proces sa priamo v ABRA Gen z požiadaviek na výrobu nagenerujú potrebné výrobné príkazy, ktoré následne vyvolávame cez web aplikáciu priamo na jednotlivých pracoviskách vo výrobe.

Štandardným prihlásením sa do aplikácie býva načítanie RFID kartičky pracovníka, kde ID kartičky je vopred zaregistrované v číselníku pracovníkov v ABRA Gen. Využitie týchto RFID kartičiek môže byť širokospektrálne ako pre dochádzkový systém, prihlasovanie sa do roznych aplikácií, odpis hotových výrobkov a podobne.

Kapacitné plánovanie

Optimálny nástroj pre zostavenie efektívneho plánu na využite kapacity ľudských zdrojov, pracovísk aj strojov. 

Modul Kapacitné plánovanie vám ponúkne napríklad:

 • Rozšírenie funkcií výrobnej agendy, evidencie kapacitného plánu
 • Efektívnejšie zostavovanie plánu výroby a využitie výrobných zdrojov
 • Online vyhodnocovanie dát
 • Vyhodnotenie rôznych metód plánovania
 • Grafické znázornenie kapacitného plánu
Systém optimálne naplánuje výrobné procesy na jednotlivých pracoviskách. Výrobný proces budete môcť rozdeliť na časti, ktoré sa dajú naplánovať postupne. Ich spustenie potom môžete naplánovať podľa vaších priorít. Plánovanie a riadenie výroby tak bude pre vás veľmi jednoduché.

Referencie modulu "riadenie výroby"

FIRMAZAMERANIE
 STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.Výroba horských dráh
 OXYWISE, s.r.o.Výroba PSA kyslíkových a dusíkových systémov
 SILFOX SLOVAKIA, s.r.o.Výroba vzorkovníkov
 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.Výroba náradia
 EGO SLOVAKIA, s.r.o.Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 HESTA, spol. s r.o.Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 MANEX spol. s r.o.Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
 PL – PROFY spol. s r.o.Výroba kovových konštrukcií a ich častí
 SILOMETAL spol. s r.o.Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
 PreDops, s.r.o.Výroba elektronických komponentov
 Tandem plus crc, s.r.o.Špecializované dizajnérske činnosti
 LPH groupVýroba plastových výliskov
 WELDING s.r.o.Výroba elektronických komponentov
 Alfa Print s.r.o.Výroba a tlač novín, časopisov, kníh – polygrafický priemysel

Máte záujem o viac informácii?

Dohodnite si s nami stretnutie, kde Vám náš systém odprezentujeme.

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya